Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. I

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświatowym / Aleksandra Mach. // W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości. Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2012. - S. 93-111.
  Przemyśl CzP 37.013
 2. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  Przeworsk WK 47519
 3. Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Barbara Trochimiak, Urszula Gosk.// W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 140-152.
  Przemyśl WP 107012
 4. Dostosowanie wymagań szkolnych a zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów / Jadwiga Jastrząb.//W: Środowisko, młodzież, zdrowie. Toruń : "Akapit", 2007. - S. 178-193.
  Przemyśl WP 96252
 5. Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
  Przemyśl WP 107012
 6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000.
  Przemyśl CzP 376.1/.3
 7. Efekty zabiegów pedagogicznych - monitorowanie osiągnięć ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Barbara Trochimiak.// W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 164-180.
  Przemyśl WP 107012
 8. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach : wybrane zagadnienia etyczne / red. Gavin Fairbairn, Susan Fairbairn. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000.
  Jarosław WJ 55984
 9. Integralna działalność nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Bartuś.// W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 197-210.
  Przemyśl WP 107058
 10. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przemyśl WP 14125/b
 11. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O`Regan ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2005.
  Przemyśl CzP 376
 12. Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / Richard Byers, Richard Rose ; [tł. z ang. Michał Kamionka]. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002.
  Przemyśl WP 92106
 13. Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, utalentowanych / Krystyna Barłóg.// W: Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 43-61.
  Przemyśl WP 105384
 14. Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. Janiny Wyczesany, Adama Mikruta. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002.
  Jarosław WJ 49462
 15. Metafora a teatr ruchu. Elementy wizualizacji kinestetycznej w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Katarzyna Krasoń.//W: Sztuka jako wsparcie rozwoju. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - S. 7-19, bibliogr.
  Przemyśl WP 99165
 16. O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) / Wiga Bednarkowa. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.
  Przemyśl WP 103761
 17. Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Jolanta Rybska-Klapa.//W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2. Kraków : "Impuls", 2006. - S. 195-210, bibliogr.
  Lubaczów WL 44250 – 44252
  Lubaczów CzL 43952
 18. Optymalizacja startu szkolnego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie dzieci z zespołem hiperkinetycznym / Violetta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki.//W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 39-49, bibliogr.
  Przemyśl WP 93331
  Jarosław WJ 52149
  Lubaczów WL 44266 – 44267
 19. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
  Lubaczów WL 47955
  Przeworsk WK 51046
 20. Pomoc pedagogiczna dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - oferta szkoły / Iwona Konieczna.//W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - S. 299-307, bibliogr.
  Przemyśl WP 105302
  Przeworsk MKsK 376
 21. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju / Hanna Krauze-Sikorska.// W: Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 479-534.
  Przemyśl CzP 373.046-021.64
  Przeworsk WK 51345
  Lubaczów WL 48840
 22. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Przemyśl CzP 376
 23. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Przemyśl CzP 376-056.36
 24. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013.
  Przemyśl CzP 376-056.36
 25. Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Walczowska-Dutka. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl WP 93656, 93903
  Jarosław WJ 55503
 26. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 8. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Przemyśl WP 107359
 27. Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Lidia Pielaszek, Mirosława Suchocka.//W: Doradca nauczyciela sześciolatków. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - Z. 3, s. 35-68, bibliogr.
  Przemyśl WP 96161
  Jarosław WJ 53447
  Przeworsk WK 46535
  Lubaczów CzL 43519
 28. Rodzina podmiotem kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Drozd.// W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 234-259.
  Przemyśl WP 107012
 29. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przemyśl CzP 376.1/.4
 30. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i ich realizacja w szkole / Katarzyna Jaworska-Biskup.//W: O pomyślny start szkolny dziecka. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010. - S. 295-302, bibliogr.
  Jarosław WJ 53911
 31. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut.: Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
  Przemyśl WP 103848
  Lubaczów WL 47918
 32. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Przemyśl WP 106863
  Jarosław WJ 55407
  Lubaczów WL 48876
  Przeworsk WK 51430
 33. Środowiska wsparcia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Katarzyna Gabryś.// W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków : "Impuls", 2009. - S. 125-132, bibliogr.
  Przemyśl CzP 376-056.262/-056.263
  Przeworsk WK 49125
  Lubaczów WL 46398 – 46399
 34. Uczenie się i nauczanie wspomagane komputerowo w procesie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach / Hanna Krauze-Sikorska.// W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2013.- S. 259-280.
  Przeworsk WK 51854
 35. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum : poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych / Iwona Chrzanowska.// W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1, Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. Kraków : "Impuls", 2003. - S. 269-288.
  Przemyśl WP 89492
  Jarosław CzJ 37.013.82
 36. Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju / Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  Jarosław WJ 52032
  Przeworsk WK 47597
 37. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  Przemyśl WP 102302
 38. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2013.
  Lubaczów WL 48893
 39. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Izabela Bieńkowska.//W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków : "Impuls", 2011. - S. 217-224, bibliogr.
  Przemyśl WP 103699
  Przeworsk WK 50186
 40. Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach wiejskich / Grażyna Trybała.//W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 379-383.
  Lubaczów WL 44611
  Przeworsk WK 48168
 41. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl WP 92448

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Arkusz analizy dokumentów / oprac. Anna Werlichowicz-Perz.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, październik, s. 26-27
 2. Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, wrzesień, s. 31-35
 3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ze SPE.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, październik, s. 25
 4. Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 3-14
 5. Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym : indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE / Natalia Minge, Krzysztof Minge.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, wrzesień, s. 62-63
 6. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374, bibliogr.
 7. Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9, bibliogr.
 8. Dostosowanie warunków sprawdzianu lub egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, 2, s. 42-45
 9. Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, luty, s. 14-16
 10. Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew.// Meritum. - 2012, nr 3, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 11-15
 11. Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 18-20
 12. Dziecko ma problem, chcę mu pomóc / Emilia Wojdyła.// Meritum. - 2013, nr 2, dod. Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 20-22
 13. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50
 14. Dziecko w teczce : SPE - zespoły i karty - nowy obowiązek szkół, dyrektorów i nauczycieli / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 6
 15. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica.// Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46
 16. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce - pytania i odpowiedzi / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 49-56
 17. Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii / Aneta Wnuk.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 209-215
 18. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach.// Remedium. - 2009, nr 1, s. 4-5
 19. Edukacja kosztuje : SPE - na nauczycieli nakłada się kolejne obowiązki, ale nie idą za tym pieniądze / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 8
 20. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian.// Meritum. - 2011, nr 1, dod. Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7
 21. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz.// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192
 22. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-54
 23. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, nr 32-35
 24. Egzamin gimnazjalny 2012 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o jawnych i ukrytych sposobach myślenia osób zaangażowanych we wdrażanie zmian / Sławomira Sadowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 5, s. 325-343
 25. Formy wsparcia i pomocy edukacyjno-wychowawczej dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Niemczech / Justyna Kusztal.// Chowanna. - T. 1 (2012), s. 247-255, bibliogr.
 26. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej / Marzena Buchnat.// Studia Edukacyjne. - Nr 25 (2013), s. 115-136
 27. Iluzje inkluzji? : uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświatowych / Izabela Cytlak.// Studia Edukacyjne. - Nr 27 (2013), s. 173-184
 28. Indywidualizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej z dzieckiem / Justyna Cieślińska, Agnieszka Skowrońska-Pućka.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 14-15
 29. Indywidualizacja szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych / Maria Jolanta Rudzka ; rozm. przepr. Katarzyna Janus.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, luty, s. 62-63
 30. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i nauczanie indywidualne - dyskryminacja czy wyrównywanie szans / Irena Kleniewska.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 306-310, bibliogr.
 31. "Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" - realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 / Wiesław Włodarski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 25-27
 32. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18
 33. Kierunek - integracja : Komisja Europejska: dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji / Maria Aulich.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 30/31, s. 11
 34. Kształcenie zawodowe niepełnosprawnych intelektualnie / Jolanta Wojciechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 18-22
 35. Mam prawo powiedzieć: nie wiem, jak to zrobić / Barbara Ratajska ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 9, s. 4-7
 36. Międzynarodowe działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Beata Rola.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 31-32
 37. Na odczepnego : jak gminy dbają o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 49, s. 4
 38. Na pomoc uczniom...! / Emilia Wojdyła.// Meritum. - 2014, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 18-20
 39. Nadzór dyrektora nad pracą zespołów ds. SPE uczniów w roku 2011/2012 / Zenon Decyk.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, grudzień, s. 15-19
 40. Narzędzia cyfrowe ułatwiające pracę nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na przykładzie nauki języka obcego / Elżbieta Gajek.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 70-73, bibliogr.
 41. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swoim przygotowaniu do pracy z uczniem niepełnosprawnym w kontekście przemian pierwszej dekady XXI wieku / Zenon Gajdzica.// Chowanna. - T. 2 (2013), s. 263-273
 42. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie - wyniki badań podłużnych / Zenon Gajdzica.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 155-163, bibliogr.
 43. Nie widzę problemu / Natalia Minge.// Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 28-29
 44. Nie wierzę w reformę : SPE - czy skończy się na tym, że problemy uczniów znikną pod tonami dokumentów? / Urszula Sajewicz-Radtke ; rozm. przepr. Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 5
 45. Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow.// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s. 350-359
 46. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska.// Meritum. - 2012, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 18-21
 47. O konieczności pogłębiania wiedzy na temat potrzeb uczniów o SPE / Tomasz Srebnicki.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 74-75
 48. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26
 49. Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 1, s. 20-24
 50. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : edukacja dla przyszłości / Renata Flis.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33
 51. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosława Pleskot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-8
 52. Owocna edukacja / Elżbieta Chmielewska.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, grudzień, s. 50-51
 53. Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach / Dominika Przybyszewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 42-49
 54. Pedagogika społeczna i pedagogika specjalna wobec edukacji osób niepełnosprawnych / Adam Stankowski, Natalia Stankowska.// Chowanna. - T. 2 (2012), s. 325-333
 55. Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Bożena Świderska.// Meritum. - 2006, nr 1, s. 30-32
 56. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 28-32
 57. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 28-32
 58. Praca z uczniem zdolnym// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 35, dod. Uczeń zdolny w systemie edukacji, s. 3
 59. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno - pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 60. Prawie jak terapeuci : SPE - co musi szkoła i jej pracownicy / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 4
 61. Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Mirosława Suchocka.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 79-81
 62. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna / Radosław Piotrowicz.// Meritum. - 2010, nr 4, s. 63-67
 63. Przykładowy plan działań dyrektora w zakresie nadzoru nad zespołami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, październik, s. 40
 64. Quo vadis szkolnictwo specjalne? / Magdalena Walachowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 12, s. 4-9
 65. Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce / Aldona Rożnowska ; rozm. przepr. Joanna Łakomiec, Marta Górcewicz.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, czerwiec, s. 10-15
 66. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul.// Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 8-9, bibliogr.
 67. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Agnieszka Maj.// Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6
 68. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Agnieszka Maj.// Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6
 69. Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 33-39
 70. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59
 71. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 49-58
 72. System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 4-14
 73. Terapia integracji sensorycznej - uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 16-20
 74. Tworzenie programów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów ze SPE : pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Anna WerlichowIcz-Perz, Piotr Wiliński.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, październik, s. 16-19
 75. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 26-27
 76. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy : II Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych / Agnieszka Czachorowska, Joanna Hoffmann.// Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 9-10
 77. [Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej - recenzja] / Jolanta Makowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 56-57
 78. Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie / Anna Zych.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57
 79. Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 56-58
 80. Uczeń ze SPE w świetle nowej reformy / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 74-76
 81. Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 61-69
 82. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 120-125
 83. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 84. Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 26-27
 85. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15
 86. Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, marzec, s. 41-43
 87. Wychowanie do samodzielności : o stawianiu wymagań, budowaniu poczucia własnej wartości oraz wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Izabela Brzezińska ; rozm. przepr. Katarzyna Grunt, Kamila Sekułowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2010, wrzesień, s. 8-15
 88. Wykorzystanie dramy jako metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Kojder.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 7, s. 15-17
 89. Zagrożenia, dylematy i postulaty / Agnieszka Pokrzywa.// Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 50-56
 90. Zajęcia, ale jakie? : SPE - reforma w przedszkolach różni się od wprowadzanej w gimnazjach / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 7
 91. Zasady finansowania kształcenia uczniów ze SPE / Artur Olszewski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 48-52
 92. Zespole, działaj z sensem : w jaki sposób zorganizować pracę szkolnego zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych? / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 45, s. 16
 93. Zespół do spraw niepotrzebnych : jeszcze o zmianach w systemie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 8
 94. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat; specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska.// Meritum. - 2011, nr 1, s. 77-79
 95. Zestawienie form udzielanej pomocy.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, styczeń, s. 38
 96. Zmiany w polskiej oświacie : wywiad z Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall na temat planowanych reform i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Hall ; rozm. przepr. Katarzyna Grunt, Kamila Sekułowicz, Agata Kapela.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, styczeń, s. 10-15
 97. Zmiany w pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 22-24
 98. Zyski z integracji / Przemysław Bąbel.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 52-58

 

Autor: Agnieszka Biedroń