DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Cz. III

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2021
Zestawiła: Lilianna Żywutska


DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA.
Cz. III
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2013-2021; na podstawie zbiorów
PBW w Przemyślu i filiiDRUKI ZWARTE:

1. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2014. - ISBN 9788326718144.

Lubaczów WL 1976

2. Diagnoza przedszkolna : karty pracy / [aut. Agnieszka Biela]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cop., 2015. - ISBN 9788302154188.

Przemyśl WP 15202/b

3. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : "Harmonia", 2014. - ISBN 9788371347368.

Przemyśl WP 15094/b, Lubaczów WL 49205

4. Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka.- Gdańsk : "Harmonia", 2014. - ISBN 9788371347016.

Przeworsk WK 51813, Lubaczów WL 49208, Przemyśl WP 109417

5. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : "Impuls", 2013. - ISBN 9788378505068.

Jarosław WJ 55417, Przemyśl CzP 159.9

6. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017. - ISBN 9788323232438.

Lubaczów WL 50863

7. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Kraków : "Impuls", 2013. - ISBN 9788375874686, 9788378504962.

Przeworsk WK 51854

8. Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. - Warszawa : Difin, 2019. - ISBN 9788380859449.

Przeworsk WK 54377, Przemyśl WP 114255

9. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / Hanna Derewlana [i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2013. - ISBN 9788326222610.

Przemyśl WP 15122/b

10. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa : "Żak", 2014. - ISBN 9788362015696.

Lubaczów WL 49177, Przeworsk WK 51710, Przemyśl WP 107349

11. Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. - Warszawa : Difin, 2021. - ISBN 9788366491076.

Lubaczów WL 51765, Przeworsk WK 54506, Przemyśl WP 115293

12. Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - ISBN 9788377440599.

Przemyśl WP 110090, Jarosław WJ 56255

13. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura & Michał Lisicki, Dorota Sumińska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.

Lubaczów WL 49888, Przemyśl WP 109636

14. Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. - ISBN 9788371347801.

Przemyśl WP 15264/b

15. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. - ISBN 9788361246961.

Przeworsk WK 51313, Lubaczów WL 49077

16. Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej = School, teacher, student in educational space / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Aleksandra Szczygieł. - Warszawa : Difin, 2020. - ISBN 9788380854604.

Lubaczów WL 51643, Przemyśl WP 115326ARTUKUŁY Z CZASOPISM:

1. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / Aleksandra Kruszewska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 22-29.

2. Aktywność poznawcza dziecka / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 5-9.

3. Cele, założenia i korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji w szkole przez dzieci sześcioletnie - z perspektywy rodziców / Barbara Kurowska // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1, s. 7-19.

4. Coraz lepiej rysuję, wycinam... kreślę po śladzie / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 8-13.

5. Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole? : wskazówki dla nauczycieli pomocne
w prowadzeniu rozmów z rodzicami
/ Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 5, s. 5-7.

6. Czy posłać do szkoły sześciolatka? / Magdalena Bochenek, Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 54-56.

7. Czy sześciolatki dorosły do szkoły? / Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 48-50.

8. Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły? / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 12-13.

9. Dbamy o sprawność naszych rąk - przykład zajęć dla klasy I / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 2, s. 63-69.

10. Dieta a zachowanie uczniów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 29-33.

11. Dojrzałości szkolnej nie da się wywołać / Agnieszka Stein ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 4-7.

12. Dojrzałość emocjonalno-społeczna sześciolatka a wymagania szkolne / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 12-15.

13. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna - granice pojęć / Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 7-15.

14. Dzieci gotowe do szkoły / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019 nr 3, s. 19-21.

15. Dziecko o rok młodsze w systemie szkolnym. Kilka uwag dyrektora szkoły na podstawie doświadczeń własnych / Jolanta Gajęcka // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1, s. 56-63.

16. Dziecko zawsze na pierwszym miejscu / Dominika Malkus-Jankowska ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s.4-7.

17. Gotowi do szkoły / Anna Meslin // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 58-61.

18. Gotowość do roli ucznia / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 22.

19. Gotowość dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach / Małgorzata Żytko // Meritum. - 2013, nr 2, s. 2-7.

20. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Anna Izabela Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 5-9.

21. Gotowość sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole / Paweł Prusak, Jadwiga Sala // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 2. s. 50-56.

22. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6.

23. Gotowość szkolna w aspekcie rozwoju ruchowego dzieci / Agata Jopkiewicz, Magdalena Lelonek // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2017/2018, nr 2, s. 27-38.

24. Grajmy z Emocjami : o roli gier w pracy wychowawcy nad uzyskaniem dojrzałości szkolnej dziecka / Marcin Dębiński // Meritum. - 2016, nr 1, s. 39-41.

25. Grywalizacja w edukacji : czym jest? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 49-55.

26. Integracja zespołu klasowego / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 39-43.

27. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25.

28. Jak pomóc przedszkolakom w łagodnym przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 51-52.

29. Jak pomóc uczniom polubić edukację? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 18-23.

30. Jak rozwijać potencjał dziecka w klasie pierwszej? / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 10, s. 5-7.

31. Kontynuacja i koniunkcja pedagogiczna - rodzice, nauczyciele, decydenci o osiągnięciach rozwojowych dzieci w żłobku i przedszkolu / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2018, nr 2, s. 68-108.

32. Metody pracy z sześciolatkiem / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 4, s. 10-13.

33. Moje dziecko (nie) idzie do szkoły - refleksja na temat przekraczania progu szkolnego w dobie pandemii / Anna Ratajczak. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 59-63.

34. Na dobry początek. Cz. 1 / Karolina Appelt // Remedium. - 2018, nr 9, s. 8-9.

35. Najważniejszym zadaniem edukacji jest pomóc dzieciom zrozumieć świat / Ken Robinson ; rozm. przepr. Aleksander Baj // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 9-10, s. 10-15.

36. Nasz cel : szkoła aktywna, przyjazna i twórcza / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 8-10.

37. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej. Komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 26-28.

38. Pierwsze dni w przedszkolu / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 7, s. 4-9.

39. Pierwszoklasista w szkole / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 10-11.

40. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 12-20.

41. Problemy edukacyjne uczniów klasy I terapeutycznej w kontekście wdrażania obowiązku szkolnego dla sześciolatków / Angelika Cedro, Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 20-24.

42. Procedury diagnozowania gotowości szkolnej dzieci w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego : doniesienia z badań porównawczych w Polsce i w Republice Czeskiej / Ewa Kochanowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 9, s. 43-53.

43. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego / Marta Nakonieczna, Elżbieta Rodzeń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 50-52.

44. Reaktywacja obowiązku przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 12-14.

45. Rewolucja na trzech frontach / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 52-58.

46. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 44- 48.

47. Różne koncepcje edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Kapciak // Życie Szkoły. - 2016, nr 2, s. 10-14.

48. Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk // Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27.

49. Samodzielny sześciolatek w szkole / Karolina Morawska // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 12-14.

50. Start "pierwsza klasa" - społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Agnieszka Olechowska // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 16-28.

51. Szczególne zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Lidia Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 21-27.

52. Sześciolatek w dobrych rękach / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2013, nr 2, s.37-38.

53. Sześciolatek w szkolnej ławce : oczami praktyka / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16.

54. Sześciolatki do "budy"? / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 51-54.

55. Sześciolatki i siedmiolatki w klasie. Jak z nimi pracować, aby odniosły sukces? / Marona, Sylwia // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1, s. 64-74.

56. Sześciolatki muszą czuć się w szkole bezpiecznie / Ewa Kagan ; rozm.przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-13.

57. Sześciolatki w szkole / Anna Kałuba-Korczak // Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 2 – 6.

58. Trudności z adaptacją szkolną uczniów / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2016, nr 7, s. 18-23.

59. W jaki sposób programy z dzieciństwa kształtują życie człowieka dorosłego? / Emilia Żurek // Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 1, s. 20-23.

60. Waga wychowania przedszkolnego w procesie przygotowawczym dziecka do podjęcia nauki w szkole / Aneta Jegier // Meritum. - 2013, nr 2, s. 17-22.

61. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 7-19.

62. Wokół integracji : nauka tolerancji i akceptacji w szkole / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. - 2020, nr 2, s. 34-38.

63. Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna / Anna Bakierzyńska, Monika Cejmer // Meritum. - 2013, nr 2, s. 73-74.

64. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11.

Autor: Lilianna Żywutska