Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. II

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Opracował: MARIUSZ BĄK


DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. 
Cz. II
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2016- 2021


DRUKI ZWARTE:

1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; przekład: Karol Jaroszewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. - ISBN 978-83-7744-167-1.
Przeworsk GK 53868

Przemyśl GP 113763

2. 100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman ; przekład Katarzyna Panfil. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. - ISBN 978-83-7744-204-3.

Jarosław 1J 57834 Lubaczów GL 51650 Przeworsk GK 54364

3. Doskonały projekt : książka o autyzmie / Tracy Packiam Alloway ; ilustrowała Ana Sanfelippo ; [tłumaczenie Ewa Kleszcz].- Warszawa : Zielona Sowa, 2019. - ISBN 978-83-8154-406-1.

Przemyśl GP 114535

4. Doskonały projekt : książka o autyzmie / Tracy Packiam Alloway ; ilustrowała Ana Sanfelippo ; [tłumaczenie Ewa Kleszcz]. - Warszawa : Zielona Sowa, 2019. - ISBN 978-83-8154-406-1.

Przemyśl GP 114535

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa [i in.]. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - ISBN 978-83-8080-089-2.

Lubaczów GL 51189

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / [autorzy] Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska ; [redakcja Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-089-2.

Przemyśl GP 114370

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : II etap edukacyjny / [autorzy] Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska ; [redakcja Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. - ISBN 978-83-8080-090-8.

Przemyśl GP 114371

8. Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu / Brock L. Eide, Fernette F. Eide ; przekł. Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - ISBN 978-83-7744-184-8.
Przeworsk GK 53870 Lubaczów GL 51246

9. Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. - Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020. - ISBN 978-83-65591-83-8.
Przemyśl GP 115246
Przeworsk GK 54523
Przeworsk GK 54524
Przemyśl GP 115735
Jarosław 1J 58054

10. Ja w świecie techniki i technologii informacyjnej : materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / [oprac. merytoryczne i graficzne Ewa Święcicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - ISBN 978-83-8080-113-4.

Przemyśl BP 15605

11. Jak sobie radzić z uczuciami : poznać i zrozumieć uczucia : poradnik pozytywny / Izabela Fornalik, Katarzyna Pachniewska, Joanna Płuska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2018. - ISBN 978-83-262-2906-0.
Lubaczów GL 50898

12. Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2018. - ISBN 978-83-65656-16-3.

Przemyśl GP 113535

13. Komunikuję się z otoczeniem : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami w komunikacji / Jacek Stojanowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-207-0.
Przeworsk GK 54004

14. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1 / Kazimierz Słupek. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019]. - ISBN 978-83-8080-183-7.

Przemyśl BP 15656

15. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2 / Kazimierz Słupek. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2019]. - ISBN 978-83-8080-184-4.
Przemyśl BP 15657

16. Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - ISBN 978-83-01-20462-4.

Przemyśl GP 114399

17. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poziom 1 / Olga Kłodnicka ; [ilustracje Olga Kłodnicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-161-5.

Przemyśl BP 15709

18. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poziom 2 / Olga Kłodnicka ; [ilustracje Olga Kłodnicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-162-2.

Przemyśl BP 15710

19. Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poziom 3 / Olga Kłodnicka ; [ilustracje Olga Kłodnicka]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-267-4.

Przemyśl BP 15711

20. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole średniej / Debra Costley, Elaine Keane, Trevor Clark i Kathie Lane ; tłumacz Katarzyna Kmieć-Krzewniak. - Otwock : Fraszka Edukacyjna, 2020. - ISBN 978-83-63766-77-1.

Lubaczów GL 51549
Jarosław 1J 57738
Przeworsk GK 54510

21. Program zajęć edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Warszawa : Difin, 2020. - ISBN 978-83-8085-886-2.

Przemyśl GP 115311

Lubaczów GL 51779

22. Rewalidacja w ogólnodostępnej szkole ponadpodstawowej : program zajęć / Agnieszka Kołodziej. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021. - ISBN 978-83-8080-365-7.

Przeworsk GK 54511
Przemyśl GP 115699
Przemyśl GP 115713

23. Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : "Difin", 2018. - ISBN 978-83-8085-575-5.

Przeworsk WK 53959
Jarosław 1J 57488

24. Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnych o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2019. - ISBN 978-83-8095-632-2.

Jarosław 1J 57940

25. Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod redakcją Beaty Pituły, Jerzego Wolnego ; [recenzent prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. - ISBN 978-83-7638-978-3.

Przemyśl GP 114723
Jarosław 1J 57698

26. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2018.- ISBN 978-83-7405-663-2.

Przemyśl GP 113641

27. Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa Weremczuk, Natalia Przybysz-Zaremba. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - ISBN 978-83-8180-302-1.

Lubaczów GL 51681
Przemyśl GP 115070

28. Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson ; przekł. Dorota Szatkowska-Jaskuła. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - ISBN 978-83-7744-179-4.

Przeworsk GK 53899
Lubaczów GL 51418
Lubaczów GL 51321
Przemyśl GP 114093

29. Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod red. nauk. Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków : "Impuls", 2018.- ISBN 978-83-8095-373-4.

Jarosław 1J 57526

30. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - ISBN 978-83-01-21194-3.

Przemyśl GP 114842

31. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. - ISBN 978-83-8080-135-6.
Przeworsk GK 54253

32. Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. - Warszawa : Difin, 2020. - ISBN 978-83-8085-462-8.
Przemyśl GP 115076
Przeworsk GK 54351

33. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2019. - ISBN 978-83-8095-630-8.
Jarosław 1J 57761

34. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. - ISBN 978-83-66047-34-1.

Lubaczów GL 51461
Lubaczów GL 51462
Przemyśl GP 113542
Przemyśl GP 113541ARTUKUŁY Z CZASOPISM:

35. "Społeczeństwo dla wszystkich", czy tylko "szkoła dla wszystkich" - opinie nauczycieli szkoły specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej / Monika Skura // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 119-138.

36. Adaptacja i walidacja Wielowymiarowej Skali Postaw wobec Edukacji Włączającej / Karolina Mudło-Głagolska // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 2, s. 101-112.

37. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Ewelina Siemion-Mikulska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 2, s. 55-65.

38. Dostosowanie do potrzeb uczniów / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 51-53.

39. Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w paradygmacie inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Antoszewska, Małgorzata Moszyńska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 194-206.

40. Dziecko niepełnosprawne w szkole / Andrzej Janczy ; rozmowę przeprowadziła Agata Gołda // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 18-19.

41. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasie szkolnej / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. - 2021, nr 6, s. 35-39.

42. Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji : zarys problematyki / Karolina Walczak-Człapińska // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 4, s. 245-254.

43. Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Marta Wawrzyniak // Wychowawca. - 2019, nr 5, s. 6-7.

44. Edukacja włączająca - korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 4, s. 120-134.

45. Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Agnieszka Stefanow // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 3, s. 200-212.

46. Funkcjonowanie uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku wczesnoszkolnym w zakresie komunikacji werbalnej / Monika Masłowska // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 4, s. 264-272.

47. Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 56-74.

48. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - aspekty prawne z komentarzem. Cz. 2 / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna. - 2019, nr 2, s. 124-132.

49. Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Joanna Latosińska-Kulasek // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr 1, s. 3-5.

50. Jak sobie radzić z różnorodnymi potrzebami dzieci / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 5, s. 14-17.

51. Jak wspomagać rozwój percepcyjno-motoryczny dzieci z symptomami zaburzeń uczenia się? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2021, nr 5, s. 40-44.

52. Kluczem jest indywidualne podejście / z dr Iwoną Wandą Grygiel, dyrektorką Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu rozmawia dr Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 74-76.

53. Koncepcja projektowania uniwersalnego w edukacji / Dorota Chimicz, Anna Prokopiak // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 1, s. 28-38.

54. Motywacja uczniów ze SPE a efektywność doradztwa / Andrzej Michalik // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 1, s. 50-54.

55. Nauczyciele szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych : teoretyczna i empiryczna analiza zagadnienia / Beata Antoszewska // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 2, s. 85-100.

56. Plany życiowe młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako obszar pracy pedagoga szkolnego / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2021, nr 2, s. 127-139.

57. Pomoc poradni / Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 2, s. 46.

58. Pomysły na dostosowanie / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 54.

59. Praca z dzieckiem z trudnościami / Agnieszka Stein // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 1, s. 14-16.

60. Praca z dzieckiem zdolnym / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2021, nr 6, s. 45-50.

61. Praca z uczniem z dysfunkcją wzroku okiem nauczyciela praktyka / Beata Jerzakowska-Kibenko // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2019/2020, nr 2, s. 21-32.

62. Prawa ucznia i obowiązki doradcy zawodowego w poradnictwie zawodowym skierowanym do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Hanna Łozińska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 66-77.

63. Program pracy z uczniem ze SPE / Joanna Wrona // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 2, s. 36-40.

64. Projektowanie uniwersalne w edukacji : przygotowanie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w modelu projektowania uniwersalnego / Ewa Domagała-Zyśk // Życie Szkoły. - 2019, nr 8, s. 16-20.

65. Pronormalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włączającej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 6, s. 62-76.

66. Pytania do eksperta // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 2, s. 41-42.

67. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole - założenia prawne i rozwiązania praktyczne / Jacek Sikorski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 7, s. 13-26.

68. Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 20-37.

69. Sposób na dyspraksję / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2019, nr 8, s. 21-25.

70. System wsparcia dziecka z doświadczeniem traumy w środowisku szkolnym a style przywiązania / Renata Gardian-Miałkowska // Remedium. - 2021, nr 5, s. 8-10.

71. Szkolne ścieżki ucznia z niepełnosprawnością / Agnieszka Suszko // Wychowawca. - 2020, nr 5, s. 13-15.

72. Uczeń ze SPE w programie profilaktyczno-wychowawczym / Andrzej Michalik // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 3, s. 50-56.

73. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej - doniesienia z badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 4, s. 45-55.

74. Widzieć za pomocą słów, czyli o audiodeskrypcji jako tekście otwierającym drzwi do sztuki wizualnej / Marta Wrześniewska- Pietrzak // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2019/2020, nr 2, s. 33-41.

75. Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w okresie zmian edukacyjnych / Ewa Dyduch // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 2, s. 99-107.

76. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, nr 2, s. 7-19.

77. Współpraca z poradnią / Katarzyna Szczepkowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 2, s. 43-44.

78. Wybrane aspekty czasu w dwóch koncepcjach edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością / Zenon Gajdzica // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2019, nr 3, s. 42-55.

79. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej / Dorota Chimicz // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 3, s. 175-187.

80. Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko wrażliwego / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2021, nr 4, s. 22-26.

Autor: Mariusz Bąk