Dojrzałość szkolna. cz. II

Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Dojrzałość szkolna. Cz. II
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2013

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : "Nowa Era", 2010. WP 14649/b, WP 14662/b
 2. Badanie gotowości szkolnej : karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2011. WP 14790/b
 3. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. WP 102052
 4. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011. WP 14690/b
 5. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : "Impuls", 2009. WP 99887
 6. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. WP 106085
 7. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009. WP 100267
 8. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. WP 103783, WP 103785, WP 103784
 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009. WP 100061

 

Artykuły z czasopism:

 1. A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 36-38
 2. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 34-45
 3. Budowanie relacji sześciolatka z dorosłymi / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 3, s. 52-55
 4. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć w związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków"? / Krzysztof Ziemba // Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 5. Co z tą dojrzałością szkolną? : problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Janiszewska // Meritum. - 2009, nr 1, s. 33-37
 6. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 7. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5
 8. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97 – 105
 9. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 10. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23 – 28
 11. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 174-183
 12. Dobra szkoła / Joanna Matuszczak-Świgoń // Remedium. - 2013, nr 4, s. 26-27
 13. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 14. Dojrzałość szkolna dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000-2008) / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 30
 15. Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 16. Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 4-9
 17. Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 6, s. 14-16
 18. Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2009/2010, nr 1, s. 82-89
 19. Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w w środowisku przedszkolnym i szkolnym / Anna I. Brzezińska, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s.61-74
 20. Gotowość czy dojrzałość szkolna? Kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20 – 23
 21. Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mirosława Pleskot // Meritum. - 2009, nr 1, s. 38-40
 22. Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki - wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny – Niedzielska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 74 – 80
 23. Idę do szkoły / Joanna Rawecka // Remedium. - 2010, nr 4, s. 4-5
 24. Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 29-34
 25. Kiedy do szkoły? Czy badania mózgu dają odpowiedź na to pytanie? / Marzena Żylińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 30-31
 26. Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły? / Joanna Goc // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 19-21
 27. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 28. Kompetencje poznawcze pięciolatków / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. -2011, nr 9, s. 5-8, 10-12
 29. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 50-53, bibliogr.
 30. Na kłopoty sześciolatki / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 2, s. 4
 31. Ostatni dzwonek! : przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska // Remedium. - 2013, nr 1, s. 10-12
 32. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne. Przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89 – 95
 33. Problem dojrzałości szkolnej - w świetle auksologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 14-20
 34. Problemy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym / Monika Cegłowska i in. // Remedium. - 2012, nr 5, s. 4-5
 35. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54
 36. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 109 – 118
 37. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 52-55, bibligr.
 38. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, wkładka s. VII-VIII
 39. Sam sobie poradzę! / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 36-37
 40. Sortowanie kart jako metoda badania giętkości poznawczej u dzieci w wieku 3-8 lat / Sławomir Jabłoński [ i in.]. // Edukacja. - 2013, nr 1, s. 54-72
 41. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88 – 93
 42. Sześciolatek na starcie - jaki jest i jak z nim pracować. Cz. 1 / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 17-20
 43. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 2 (721) luty, s. 5-10
 44. Sześciolatek w szkole podstawowej : obniżenie wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego w Polsce / Karol Semik // Meritum. - 2009, nr 1, s. 2-3
 45. Sześciolatki do szkoły ! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8
 46. Sześciolatki na start / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 8 (727) wrzesień, s. 62-64
 47. Sześciolatki w szkole - niekończąca się historia... / Ewelina Ostaszewska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 3-9
 48. Sześciolatki w szkole - to nie takie proste... / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 14-15
 49. Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na szkołę / Lidia Jastrzębska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 16-18
 50. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej : egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7-8, wkładka s. I-V
 51. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7-8, s. 25-26
 52. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr1, s.7-22
 53. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej - wyzwaniem dla wychowania fizycznego / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 4-10

Autor: Lilianna Żywutska