„A to wiosna właśnie” – warsztaty czytelniczo-przyrodnicze w ramach projektu „Czytam, wiem, czuję” w jarosławskiej Filii

Jarosław

Warsztaty koncentrowały się wokół wiosny, której różne oblicza zaprezentowano przedszkolakom z wykorzystaniem tekstów literackich oraz zajęć praktycznych. Ćwiczenia prowadzone przez Panią Ewę Antoniewską – pracownika Arboretum, na których każde dziecko mogło zasiać wybrane przez siebie nasionka: pszenicę, len, fasolę, soję, owies, dynię, itp., bardzo się najmłodszym obserwatorom przyrody spodobały oraz pogłębiły ich wiedzę o środowisku. Biblioteka Pedagogiczna, Arboretum i Miejskie Przedszkole nr 8 od lat współpracują na rzecz promocji czytelnictwa oraz krzewienia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci. Osobiste doświadczenie najgłębiej kształtuje proekologiczne postawy, a obcowanie z tekstem literackim uwrażliwia dziecko na piękno budzącej się do życia przyrody.

Koordynatorki projektu z ramienia PBW w Przemyślu Filii w Jarosławiu, które zadbały o literacką oprawę całości przedsięwzięcia, bardzo dziękują dyrektor Janinie Szajny i gronu pedagogicznemu za miłą, przyjazną i twórczą atmosferę.

fot. Ewelina Kłak, Gazeta Jarosławska

{AG}2017/04wiosna{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81