Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w powiecie jarosławskim

Jarosław

Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” to specjalne odznaczenie dla szkół, bibliotek i przedszkoli przyznawane przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” i komitet organizacyjny.

Warunkiem otrzymania tego wyróżnienia było zrealizowanie zadań obowiązkowych i dodatkowych, określonych w odrębnym regulaminie, oraz przesłanie sprawozdań z realizacji projektu wraz z załącznikami na adres Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, która pełniła funkcję  Koordynatora Wojewódzkiego.  

Oceną nadesłanych sprawozdań zajęła się komisja, w składzie: Izabela Tomoń-Bąk (przewodnicząca), Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska oraz Anna Weselak. Do zadań zespołu należała weryfikacja  przesłanych przez placówki sprawozdań pod kątem realizacji i dokumentacji fotograficznej 2 zadań obowiązkowych (zdobycie przez dzieci min. 50% sprawności czytelniczych z ogólnej liczby zapisanych do placówki; promocja baśni i legend) oraz 2 zadań dodatkowych promujących czytelnictwo.

Miło nam ogłosić, że w powiecie jarosławskim dwie placówki zdobyły Certyfikat WLC. Są to:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W RADYMNIE i 
  • MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 MONTESSORI W JAROSŁAWIU.

Ta wyjątkowa odznaka to zarówno nagroda, jak i odznaczenie dla placówek promujących czytelnictwo.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że wyżej wymienione placówki od lat systematycznie współpracują z jarosławską filią.

Serdecznie gratulujemy Koordynatorkom placówek, uczniom i rodzicom.

Autor: Dorota Grząba