Dzień Bibliotekarza i Bibliotek z jarosławską filią w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

Jarosław

8 maja b r. nauczyciel bibliotekarz jarosławskiej filii pani Dorota Grząba przeprowadziła lekcję historii pt. „Basia wyjechała do Ameryki. II wojna światowa oczami dziecka”.
Lekcja przeprowadzona została z wykorzystaniem teatru kamishibai i muzyki ilustrującej przedwojenne czasy, a także z wykorzystaniem archiwalnych dokumentów dźwiękowych.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
 
Zasadniczą częścią lekcji było opowiadanie oparte na znalezionym w 1958 r. w Przeworsku dzienniczku żydowskiej dziewczynki Basi. Jest to unikatowy dokument, w którym opisuje ona swoje radości i troski w przededniu II wojny światowej i w pierwszych dniach okupacji. Tytuł lekcji nawiązuje do ostatniego zdania zapisanego w zeszycie, w którym autorka wyraża pragnienie wyjazdu do Ameryki. W dzienniczku został też zawarty obraz życia mieszkańców przedwojennego Przeworska, ich zwyczaje, rozrywki, a także opisy obrzędów żydowskich.
 
Tematyka lekcji miała skłonić do refleksji i do zastanowienia się, jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Miała służyć zachowaniu pamięci o czasach, które bezpowrotnie minęły i osobach, które odeszły, a także wzmacniać poczucie własnej tożsamości i przynależności narodowej oraz rozbudzać patriotyzm lokalny.
Zadaniem domowym było wykonanie ilustracji do opowiadania lub napisanie listu do Basi. Wykonane prace po ocenie zostaną wyeksponowane na wystawie w jarosławskiej Filii.
Powyższe zajęcia zostały przeprowadzone wg scenariusza i wskazówek Pani Magdaleny Neuberg, autorki i pomysłodawczyni opowiadania.
 
W tym dniu pani Dorota Grząba przygotowała i przeprowadziła warsztaty edukacyjne pt. „Coś więcej niż hobby…moja aktywność w internecie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas V Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku. Zajęcia objęły następujące zagadnienia: Bezpieczne i atrakcyjne sposoby korzystania z internetu. Czytanie jako wartościowy sposób spędzania wolnego czasu w sieci. Zaprezentowano sylwetki osób znanych, które podkreślają role książki w zdobywaniu wykształcenia. Tradycyjne i internetowe źródła informacji o książkach. Książka jako dzieło inspirujące twórców kultury (malarzy, reżyserów, muzyków, twórców grafiki komputerowe). Ogólnopolskie i lokalne akcje promujące czytelnictwo, Blogi czytelnicze jako przykład wartościowego sposobu spędzania czasu w sieci. Podsumowaniem lekcji była praca w grupach, których zadaniem było wymyślenie i zaprezentowanie rymowanki zachęcającej do czytania książek.
 
Dziękujemy za zaproszenie i organizację spotkań Paniom nauczycielkom i uczniom klas piątych i szóstych.
 

Autor: Dorota Grząba