Finał XV edycji Międzypowiatowego konkursu recytatorskiego „Wiosna w sercu, wiosna wkoło”

Jarosław

24 kwietnia 2024 r. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyła się XV edycja Międzypowiatowego konkursu recytatorskiego pt. „Wiosna w sercu, wiosna wkoło”.

Organizatorami konkursu byli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu przy PZPW w Rzeszowie i Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot i Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, a patronat medialny Radio Fara i Ekspres Jarosławski.

Po raz kolejny miłośnicy poezji nie zawiedli i licznie przybyli, aby zaprezentować swoje talenty recytatorskie. Na zaproszenie biblioteki pedagogicznej odpowiedziało 86 uczestników z  34 szkół  placówek i stowarzyszeń z terenu miasta i powiatu jarosławskiego, powiatów lubaczowskiego, przeworskiego i Rzeszowa.
W imieniu Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha zastępca burmistrza Dariusz Tracz, ds. infrastruktury społecznej, przywitał uczestników zmagań konkursowych, a także podziękował za organizację i zaangażowanie organizatorom i recytatorom.
Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Święto wiosny, poezji i popis talentów recytatorskich.
Niezwykłą wartością poetyckiego wydarzenia jest włączenie się całej społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów, dziadków w proces przygotowań dziecięcych recytacji.

Dziękujemy Staroście Jarosławskiemu, panu Stanisławowi Kłopotowi i Burmistrzowi Miasta Jarosławia panu Waldemarowi Paluchowi za ufundowanie nagród w konkursie.
Dziękujemy także Księgarni „Tuliszków”, Państwu Elżbiecie i Mariuszowi Tarkowskim właścicielom Firmy Grafix za przekazanie książek  i materiałów plastycznych na  nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w  konkursie.
Celem konkursu było:
krzewienie kultury języka polskiego,
popularyzowanie poezji,
doskonalenie sztuki recytatorskiej.
 
Prezentacje recytatorskie oceniała komisja w składzie:
Justyna Wota, instruktorka Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki - przewodnicząca,
Elżbieta Tkacz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu,
Andrzej Kuca, dziennikarz Radio Fara,
Dorota Grząba, kierownik PBW im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu przy PZPW w Rzeszowie.

Kategoria I kl. I-III.


Nagroda:
I.
Laura Koprowicz kl. II Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. P. Skargi w Jarosławiu
ex aequo
Kinga Kruczyńska kl. II Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu
II.           
Michał Broda kl. II Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu
ex aequo
Helena Król kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
III.          
Hubert Browarny Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Darowskiej
w Jarosławiu
ex aequo
Wiktoria Pękala kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. P. Skargi w Jarosławiu
ex aequo
Zuzanna Wołoszyn kl. II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobkowicach

Wyróżnienia równorzędne :
Aleksander Kozioł kl. III Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu
Oliwia Ałaszewska kl. III Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu
 
Kategoria II kl. IV-VI

Nagroda:
I.             
Karolina Skop kl. V Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu
ex aequo
Nina Szymańska kl. V Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Darowskiej w Jarosławiu
II.           
Alicja Weber kl. IV Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
Marcela Pieczonka kl. IV Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
III.          
Monika Warańska kl. V Szkoła Podstawowa im. ks. J. Radochońskiego w Wierzbnej
Karina Nazarewicz kl. V Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. S. Staszica w Jarosławiu
Milena Horbacz kl. V Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Szówsku
 
Wyróżnienia równorzędne:
Szymon Tuczapski kl. VI Stowarzyszenie „Razem łatwiej”
Maja Bentkowska kl. VI Miejski Dom Kultury w Lubaczowie
Ewa Niedochodowicz kl. V Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobkowicach
Katarzyna Kuźniar kl. VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przeworsku
 
Kategoria III kl. VII- VIII
 
Nagroda
I.             
Olga Widlarz kl. VII Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
ex aequo
Sara Leja kl. VII Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy
II.           
Aleksandra Słabak kl. VIII Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Radymnie
ex aequo
Maria Michalska kl. VIII Szkoła Podstawowa nr 1 w Radymnie
III.          
Zuzanna Kędzierska kl. VII Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu

Wyróżnienia równorzędne:
Martyna Polaczek kl. VIII Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Łazach
Laura Mołdoch kl. VII Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom talentu, odwagi… dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami!

Autor: Dorota Grząba