Międzynarodowy Dzień Kropki z jarosławską filią

Jarosław

14 września w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki filia w Jarosławiu zorganizowała zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu. Święto to ma inspirować nauczycieli i uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności rozwijających kreatywność. Ma być impulsem do odkrywania w sobie talentów i wzmacniania wiary w swoje możliwości.

Wszystkie zaplanowane przez bibliotekarki działania ogniskowały się wokół książki Petera H. Reynoldsa pt. „Kropka”, w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent. Była to także dla przedszkolaków doskonała okazja, aby „dostrzec kropki” występujące wokół nas np.: słońce, piłka, moneta itp.

Podczas zabaw ruchowych dzieci miały okazję lepiej się poznać. Kolejną aktywnością było rozwiązywanie sudoku i kodowanie z kropką. Przedszkolaki z entuzjazmem projektowały swoje t-shirty w kropkową mozaikę. Końcowym punktem zajęć były ćwiczenia z lusterkiem wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Autor: Dorota Grząba (tekst), Anna Wiśniowska (zdjęcia)