„Nie biorę! Nie palę! Nie potrzebuję wspomagaczy!” – program biblioterapeutyczny w jarosławskiej Filii

Jarosław

Cykl spotkań poświęcony był asertywności oraz uzależnieniom od takich substancji jak: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. Celem programu było zapobieganie wszelkim przejawom: niewłaściwych zachowań, postaw, patologii społecznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia realizowano w oparciu o ćwiczenia i zabawy aktywizujące, pracę indywidualną i grupową. Do uatrakcyjnienia lekcji wykorzystano tekst literacki oraz film. W programie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

{AG}2017/06niebiore{/AG}

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81