Podsumowanie spotkań sieci w Jarosławiu i zakończenie projektu „Czytam, wiem, czuję…”

Jarosław

    Spotkanie było także okazją do podzielenia się z przybyłymi refleksami i wrażeniami ze zrealizowanego projektu „Czytam, wiem, czuję”. Stąd i goście z instytucji, jakie wspólnie z biblioteką uczestniczyły w inicjatywie. Przed przybyłymi zaprezentowały się pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu panie Joanna Starzecka i Agnieszka Kamińska oraz pani Renata Żołyniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Spotkanie poprowadziła kierownik PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu pani Małgorzata Herda, która przedstawiła wkład naszej placówki w projekt.

Podsumowanie Projektu „Czytam, wiem, czuję…”

Projekt popularyzujący czytelnictwo w jarosławskich przedszkolach, szkołach
i placówkach. Luty – czerwiec 2017 r.

"Czytanie książek, to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. Szymborska

Organizatorzy:

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu,
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jarosławiu.

Partner:

 • Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu.

Honorowy patronat nad projektem objęli:

 • Starosta Jarosławski - Tadeusz Chrzan,
 • Burmistrz Miasta Jarosławia - Waldemar Paluch.

Patronat medialny:

 • Gazeta Jarosławska, Twoja TV, Radio Fara.

 

Cele:

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie postaw, wychowanie do wartości,
 • kształtowanie wrażliwości dzieci,
 • utrwalenie nawyku obcowania z literaturą,
 • uświadomienie dorosłym jakie znaczenie ma czytanie dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.

 

Placówki które skorzystały z oferty przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J., G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu:

 • Przedszkole nr 8 im. M. Montessori w Jarosławiu,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Żeromskiego w Jarosławiu,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Puzon w Jarosławiu,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. S. Staszica w Jarosławiu,
 • Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli,
 • Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu,
 • Gimnazjum nr 2 im. ks. S. Konarskiego w Jarosławiu,
 • Gimnazjum nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w Jarosławiu,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie

 

Oferta PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu - zrealizowane lekcje/ warsztaty/ zajęcia/wycieczki/konkursy przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy PBW w Przemyślu Filia w Jarosławiu:

 • „Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”(A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe –warsztaty z edukacji filmowej dla gimnazjalistów i uczniów klas V-VI szkół podstawowych (2 lekcje SP nr 7, PG Sióstr, Niepokalanek);
 • „Patrz na świat, jakbyś go widział po raz pierwszy...”–magia książki i filmu „Oskar i Pani Róża” – warsztaty z edukacji filmowej dla gimnazjalistów (3 lekcje Gim. Nr 2, Gim. Nr 3, SP Surochów);
 • „Żyć, aby pomagać. Irena Sendlerowa – kobieta, która działała z potrzeby serca”–warsztaty z edukacji filmowej dla gimnazjalistów (1 lekcja Gim. nr 2);
 • „Nie biorę! Nie palę! Nie potrzebuję wspomagaczy!”–program biblioterapeutyczny dla szkół ponadgimnazjalnych; (30 lekcji ZSTiO, SOSW, ZSSCHiO);
 • „Po co komu plotka” –warsztaty biblioterapeutycznej dla gimnazjalistów i uczniów klas V-VI szkół podstawowych; (5 lekcji SOSW,);
 • „Słowo ma moc, książka drogą do sukcesu zawodowego i szczęścia osobistego” –warsztaty czytelnicze dla szkół ponadgimnazjalnych (3 lekcje ZSBIO, ZSOZiR Radymno, ZSEIO);
 • Pedagogizacja rodziców (wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu) –PPP pt „Czytanie wypełnia wszystkie przestrzenie rozwoju dziecka" – PBW Filia Jarosław pt. „Rola głośnego czytania w rozwoju emocjonalnym – psychicznym, intelektualnym i moralnym dziecka” (1 spotkanie SP nr 7);
 • Coś więcej niż hobby…zajęcia popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych; (1 lekcja – SP nr 4);
 • Porozmawiajmy o uczuciach -zajęcia biblioterapeutyczne. (1 lekcja SOSW);
 • „Siła i moc słów” zajęcia z elementami biblioterapii i teatrzyku kamishibai (2 lekcje - SP nr 5 );
 • „A to wiosna właśnie” – warsztaty czytelniczo-przyrodnicze (2 lekcje - Przedszkole nr 8 im. M. Montessori);przeprowadzone wspólnie z Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach.
 • Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ryszkowej Woli połączona z zajęciami w oparciu o japońską sztukę snucia opowieści kamishibai (2 lekcje – SP Ryszkowa Wola);
 • Konkurs pt. „Książka inna niż wszystkie” do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarosławskiego. (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ).

 

Podsumowanie:

    W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego Filia w Jarosławiu odbyło się 55 lekcji/zajęć/warsztatów/wizyt/konkursów, wzięło w nich udział 1483 uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców). Wyżej wymienione tematy realizowane były w siedzibie biblioteki, ale także w zainteresowanych szkołach. Przeprowadzone warsztaty np. dla przedszkola pełniły rolę instruktażu dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców. Zaproponowane formy cieszyły się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym fakt, że zgłaszały się do nas placówki spoza Jarosławia. ( Radymno, Surochów, Ryszkowa Wola). Oferta okazała się trafiona i potrzebna a środowisko jarosławskich nauczycieli wyraziło chęć kontynuowania podobnych działań w przyszłym roku szkolnym.

    Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy skorzystali z naszej oferty. To także dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy projekt mógł być realizowany na taką skalę.

{AG}2017/06siec_j/galeria{/AG}

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81