Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci poświęcony Astrid Lindgren

Jarosław

14 listopada mija 113 rocznica urodzin Astrid Lindgren, znakomitej pisarki, „...znawczyni dziecięcej psychiki i potrzeb małego człowieka, a przede wszystkim wyjątkowej kobiety z wielkim dystansem do siebie i ogromnym poczuciem humoru...".

Dla uczczenia pamięci tej wybitnej autorki jarosławska filia zaprasza Szkoły Podstawowe do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane dowolną techniką (rysunek, kolaż, bookface itp.). Temat to oczywiście twórczość Astrid Lindgren, np. ulubiony bohater, ulubiona książka czy przygoda. Liczy się pomysłowość i zaangażowanie.
Prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki i Facebooku.

Celem przeglądu jest:
  • przypomnienie osoby i twórczości pisarki Astrid Lindgren,
  • zachęcenie dzieci i młodzieży do wypowiedzi plastycznej,
  • popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej walorów kształcących, estetycznych, wychowawczych,
  • stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań literackich − kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej.

Skan lub zdjęcie pracy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesyłać  do 12 listopada 2020 r. na  adres : jaroslaw@pbw.org.pl

Zapraszamy również do głosowania na ulubionego bohatera książek Astrid Lindgren.
https://www.survio.com/survey/d/W8J7Z2W6E8D2I2Y0J

Autor: Dorota Grząba