STOP CYBERPRZEMOCY - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W 9-12 HUFCU PRACY W JAROSŁAWIU

Jarosław

2 marca br. młodzież klas pierwszych jarosławskiego Hufca Pracy uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w ramach II edycji wojewódzkiego programu „Stop cyberprzemocy”. Zajęcia te przeprowadziła Anna Weselak, nauczyciel bibliotekarz jarosławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

Podczas zajęć „Wpływ Internetu na kontakty międzyludzkie” zwrócono uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Pokazano jakie są formy cyberprzemocy, jak sobie z nią radzić oraz jak im zapobiegać. Młodzież mogła zastanowić się nad tym, gdzie leży przyczyna przemocy rówieśniczej. Pomogła im w tym historia Magdy, która pokazała, że sprawcami przemocy są przeważnie osoby, jakie ofiara bardzo dobrze zna. Inaczej sprawa wygląda w przypadku cyberprzemocy. Krzywdzące informacje docierają do osób nieznajomych, a poczucie anonimowości w sieci powoduje, że coraz to więcej osób przyłącza się do grona sprawców.

Uczniowie ZSSChiO w Jarosławiu zapoznali się również ze zjawiskiem sekstingu, który polega na tworzeniu, odbieraniu i wysyłaniu wiadomości i obrazów o charakterze seksualnym. Coraz więcej młodych ludzi dostaje takie informacje od znajomych oraz sami je tworzy. Ku przestrodze uczniowie obejrzeli film „Na zawsze”, w którym Julka i Mateusz stali się ofiarami sekstingu.

Zajęcia miały na celu uświadomienie młodym osobom, że nic w sieci nie ginie i nikt nie jest anonimowy. Żadnej treści nie da się na trwałe usunąć z Internetu. Zasięg odbiorców naszej wiadomości może być ogromny. Nierzadko to działania ofiary, jej łatwowierność i naiwność, są przyczyną późniejszej cyberprzemocy. Form tego zjawiska jest bardzo wiele. Od nękania, straszenia, szantażowania, rejestrowania niechcianych zdjęć czy filmików, po włamania na prywatne konta, podszywanie się pod rówieśników aż do sekstingu i rozsyłania po znajomych informacji ośmieszających ofiarę.

Internet, który jest kopalnią wiedzy i może służyć do celów edukacyjnych, stał się też narzędziem, które mocno zagraża naszemu bezpieczeństwu i tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy.

{AG}2018/03cyberprzemoc{/AG}

 

Autor: Seweryn Kolano