Wartości w wychowaniu dziecka”, spotkanie zespołu sieci współpracy i samokształcenia przy PBW w Przemyślu Filii w Jarosławiu

Jarosław


Tematem przewodnim spotkania były „Wartości w wychowaniu dziecka”, które zaprezentowała psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu pani Joanna Wysocka – Gałasiewicz.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach na temat wartości a także wysłuchali ciekawej prezentacji prelegentki.
Powyższy temat wpisuje się w obowiązujące w bieżącym roku szkolnym podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa - kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podczas spotkania omówione zostały plany i propozycje działań przewidziane w drugim półroczu. 

 

{AG}2017/03siec2{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81