„Wolontariat w trosce o człowieka” konferencja w Jarosławiu

Jarosław

Organizatorami konferencji była przemyska Caritas oraz Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Adresatami wydarzenia byli samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, studenci opiekunowie kół Caritas oraz innych podmiotów zajmujących się działalnością wolontariacką, a także uczniowie.

W spotkaniu wzięli udział Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Dyrektorzy i pracownicy PCEN, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele akademiccy, studenci, uczniowie, pracownicy Caritas oraz wolontariusze.

W programie wydarzenia podjęto m.in. tematy dotyczące aksjologii wolontariatu oraz jego prawnych aspektów, a także przykłady „dobrych praktyk”. Swoimi dotychczasowymi działaniami podzielili się m.in. wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas: Szkoły Podstawowej w Piwodzie z Filią w Cetuli im Jana Pawła II, Publicznego Liceum Katolickiego im. A. Jenke w Jarosławiu, studenci PANS im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. O bogatych i różnorodnych działaniach w tej materii opowiedzieli także przedstawiciele gminy Tryńcza.

Całości dopełnił występ muzyczny uczniów ZSDGiL im. A. Witkowskiego w Jarosławiu.

Jarosławska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu przy PZPW w Rzeszowie przygotowała wystawę wydawnictw zwartych i ciągłych dotyczących wolontariatu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapisu do biblioteki i wypożyczenia wyeksponowanych dokumentów. Przygotowano odpowiednie zestawienie bibliograficzne, dostępne dla zainteresowanych po zeskanowaniu kodu QR.

Autor: Dorota Grząba