Zajęcia biblioterapeutyczne pobudzające zainteresowania czytelnicze, rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze.

Jarosław

„… Ta książka, to zaproszenie, by wejść do  świata wyobraźni, przygody, mądrości, magii.
Wystarczy otworzyć drzwi biblioteki by spotkać się z kimś, kto użyczy skrzydeł”.
Iwona Konopka

19. 04. 2024 r. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu wzięły udział w zajęciach biblioterapeutycznych na podstawie opowiadania pt. „Wypożyczania skrzydeł”, której autorką jest Iwona Pietrzak-Płachta.

„Wypożyczalnia skrzydeł” to książka obrazkowa, w której tekst i ilustracje tworzą nierozerwalną całość, wzajemnie się uzupełniają. Treść opowiadania jest swoistym hołdem złożonym bibliotekarkom i bibliotekarzom  i wszystkim osobom, dla których książka jest inspiracją do twórczych działań.

Dzieci wzięły udział w zabawach relaksacyjnych z piórkiem, wykonały zakładki do książek, oraz współtworzyły skrzydła, na których tle pozowały do zdjęć.

Kolejnym zadaniem było przedstawienie swoich dobrych i pozytywnych cech, talentów czy umiejętności. Końcowym punktem zajęć były ćwiczenia z lusterkiem wzmacniające poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Głównym celem spotkania było ukształtowanie w uczniach pozytywnego obrazu samego siebie, wiary w swoje możliwości i pobudzanie ich aktywności twórczej.

Autor: Dorota Grząba