Biblioterapia w lubaczowskiej bibliotece

Lubaczów

    By odpowiednio przygotować dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, należy wspomagać ich rozwój przez wprowadzanie zajęć terapeutyczno-pedagogicznych wspierających podstawowy proces edukacji.

    Bardzo przydatna jest tu biblioterapia, która opiera się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury. Głównym celem zajęć przeprowadzonych w czytelni PBW Filii w Lubaczowie było zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, oswojenie dzieci z innością, podniesienie ich samooceny jak również nauczenie tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Do lekcji wykorzystano tekst Urszula Kamińskiej „Alusia i sarenka”.

    Zajęcia przebiegały w radosnej atmosferze. Uczniowie z klasy I b i I c Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie aktywnie brały udział w zajęciach i żywo reagowały. Głośne czytanie urozmaiciła aktywność plastyczna uczestników oraz słodki poczęstunek.

Tekst: L. Zabrońska

Fot.: W. Olchowy

Autor: Seweryn Kolano