Czasopisma źródłem aktualnej wiedzy – oferta lubaczowskiej filii PBW dla nauczycieli

Lubaczów

Nauczyciele to jedna z nielicznych grup zawodowych, która ciągle się rozwija, doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje. Rozwój zawodowy to dla nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy szkolnych jedyna szansa, aby nadążyć za zmianami w oświacie oraz w metodyce nauczania. Niezbędna do tego jest prasa branżowa.

Aby ułatwić wybór, Biblioteka Pedagogiczna Filia w Lubaczowie przygotowała ofertę czasopism pedagogicznych i psychologicznych, dostępnych w naszej placówce.
W ramach Projektu e-Biblioteki Pedagogiczne wszystkie potrzebne artykuły mogą zostać zeskanowane i będą gotowe do odebrania po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne. Biblioteka oferuje również usługę ksero z bezpłatną dostawą pod wskazany adres.
W rzeczywistości ograniczonej przez epidemię COVID-19 e–usługi okazują się wyjątkowo przydatne, ponieważ są wygodną i przede wszystkim bezpieczną formą korzystania ze zbiorów biblioteki pedagogicznej bez wychodzenia z domu. Czasopisma pedagogiczne oferowane nauczycielom, wspierają ich pracę z dziećmi i młodzieżą. Na łamach czasopism specjaliści i eksperci dzielą się swoją wiedzą i praktyką. Czasopisma ze względu na swoja specyfikę, strukturę i regularność oraz aktualność stanowią czytelne i przejrzyste kompendium wiedzy na temat poszczególnych zagadnień, związanych z pracą nauczyciela i działalnością szkoły. Czasopisma, dostępne w naszej placówce adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół i wszystkich specjalności.
Oferta czasopism dla nauczycieli bibliotekarzy obejmuje takie tytuły, jak: Biblioteka w Szkole, Poradnik Bibliotekarza, Biblioterapeuta, Przegląd Biblioteczny.
Biblioteka w Szkole to jedno z najlepszych i najpopularniejszych czasopism, dotyczących pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza. Zawiera głównie praktyczne materiały do wykorzystania w pracy z uczniami, scenariusze zajęć, materiały repertuarowe oraz porady prawne.
Nauczyciele wychowawcy mają do wyboru wiele tytułów czasopism pedagogicznych i psychologicznych, m.in. Wychowawca, Wychowanie na co Dzień, Edukacja i Dialog, Edukacja, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Charaktery, Kwartalnik Pedagogiczny, Remedium, Serwis Informacyjny Uzależnienia, Praca Socjalna, Polityka Społeczna, Dyrektor Szkoły, Kultura i Społeczeństwo, Edukacja Dorosłych, Niebieska Linia.
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mogą posiłkować się takim tytułami czasopism, jak: Bliżej Przedszkola, Życie Szkoły, Nauczanie Zintegrowane, Wychowanie w Przedszkolu.
Nauczycielom przedmiotowcom biblioteka pedagogiczna proponuje wiele pozycji metodycznych, takich jak: Biologia w Szkole, Chemia w Szkole, Fizyka w Szkole, Geografia w Szkole, Język Polski w Szkole Podstawowej, Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej, Polonistyka, Szkoła Specjalna, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Wychowanie Muzyczne w Szkole, Aura, Przyroda Polska, Wiedza i Życie, Mówią Wieki, Wiadomości Historyczne, Fluter (czasopismo w języku niemieckim).

Na stronie internetowej PBW w Przemyślu dostępny jest katalog on-line Bibliografia, za pomocą którego można przeglądać bazę czasopism z wszystkich bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego.

Autor: Wiesława Olchowy