Dziewiąte spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy w Lubaczowie

Lubaczów

We wtorek 11.12.2018 w czytelni lubaczowskiej filii odbyło się dziewiąte spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego poświęcone e-usługom. Podkarpackie biblioteki pedagogiczne od października b. r. oferują usługi na miarę XXI wieku. Czytelnik może zamówić materiały biblioteczne z dostawą pod zdefiniowany w systemie adres. W ten sam sposób można zamawiać skan artkułu z czasopisma lub fragment książki. Innowacyjną usługą jest także zapis do biblioteki przez Internet z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. Nowy portal umożliwia zgłaszanie propozycji zakupów przez czytelników z możliwością głosowania po wypełnieniu krótkiego formularza i  istnieje możliwość bezpośredniej komunikacji czytelnika z pracownikiem biblioteki poprzez interaktywny czat. Nowością jest prywatna chmura biblioteczna, płatności on-line, rezerwacja komputerów. Aplikacja mobilna na smartfony/tablety z systemami android, iOS, Windows posiada również skaner kodów kreskowych. Po zapoznaniu uczestników z e-usługami nastąpiła część praktyczna czyli realizacja e-usług od strony czytelnika. Atrakcyjność usług dostosowanych do rozwoju technologii zawdzięczamy m. in. jednemu z pomysłodawców Kierownikowi Biura Obsługi Informatycznego Systemu Bibliotecznego w PBW Rzeszów Sewerynowi Kolano. Spotkanie Członków Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego wpisuje się w działania promujące projekt Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz sprzyja stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli bibliotekarzy w pracy zawodowej.

Autor: Renata Stefanik