Edukacja czytelnicza w Lubaczowie

Lubaczów

Biblioteka Pedagogiczna w Lubaczowie wspomaga nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły w mieście do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. Proponowane zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, wzbudzenie zainteresowania książką i czytaniem oraz przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w życiu kulturalnym regionu.

W naszej placówce kontynuujemy edukację młodzieży w biegłym posługiwaniu się warsztatem informacyjnym. W dniach 27.III. i 12.IV. 2018 r. podczas 4 godzin lekcyjnych uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie zapoznali się z zasobami biblioteki, specyfiką pracy naszej placówki oraz zasadami korzystania z elektronicznego katalogu OPAC i nowego PROLiB Integro – funkcja wyszukiwania prostego i zaawansowanego. Młodzież uczyła się samodzielnego wyszukiwania w katalogu literatury na interesujące tematy za pomocą zadań przygotowanych przez prowadzącą.

W trakcie zajęć młodzież wypowiadała się również o zaletach płynących z czytania książek, padały głosy, że czytanie poprawia humor i odstresowuje, wzbogaca język i słownictwo, ćwiczy koncentrację, pobudza kreatywność, dostarcza wiedzy i informacji. Konkluzją lekcji było chińskie przysłowie, że „Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”.

Kolejne 4 godziny zajęć w czytelni dotyczyły zwiększenia wiedzy na temat technik efektywnego uczenia się. Uczniowie poznali także metody skutecznego zapamiętywania, z zainteresowaniem wypełniali test na style uczenia się i na jego podstawie określali własny styl, dopasowując swoje preferencje do nazwanych stylów : słuchowy, wzrokowy i ruchowy. Prowadząca omówiła styl i odczytała głośno wskazówki dotyczące wzrokowców, słuchowców i uczuciowców. Zwróciła uwagę na to, by uczniowie wykorzystywali te wskazówki podczas nauki własnej. Następnie poznali elementy budowy i funkcjonowania mózgu i zapoznali się z czynnikami, dzięki którym aktywizowana jest pamięć. W części praktycznej zajęć młodzież wykonywała ćwiczenia z wykorzystaniem mnemotechnik. Celem lekcji było rozwijanie potrzeby dążenia do pogłębiania wiedzy i kształtowanie postawy skutecznego, wydajnego i aktywnego uczenia się.

Zdjęcia: W.Olchowy

Autor: L. Zabrońska, W. Olchowy