Narodowe Czytanie 2021 w Lubaczowie

Lubaczów

04.09. 2021 r. odbyła się jubileuszowa 10. edycja Narodowego Czytania. W tym roku czytano jedno z najsłynniejszych dzieł okresu Młodej Polski Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Na wstępie imprezy z-ca Burmistrza Miasta Lubaczowa Waldemar Zubrzycki odczytał list intencyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym usłyszeliśmy, że: Moralność Pani Dulskiej to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępić zło.

Na płycie rynku lubaczowianie wysłuchali fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej w wykonaniu przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Muzeum Kresów, Biblioteki Powiatowej, Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Baszni Dolnej, Nadleśnictwa, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, lubaczowskich seniorów, Przedszkola Nr 1, harcerzy, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół i Technikum Nr 1 w Oleszycach,  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie , Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Liceum Ogólnokształcącego, aktorów „Teatru Małych Form” pod kierunkiem Grażyny Bielec i Teatru ”Lentylki” prowadzonego przez Krystynę Czurę.  Na  zakończenie czytanie uświetnił swym występem teatr „Arka Lwowska”, kierowany przez ks. Kanonika Józefa Dudka.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania  spełniła  swoje główne cele - popularyzowała czytelnictwo oraz wzmacniała wśród czytających i słuchających poczucie  narodowej tożsamości przez kontakt z największymi  dziełami polskiej literatury.

Organizatorami  Narodowego Czytania 2021 w Lubaczowie byli: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, lubaczowska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, Urząd Miejski w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie.

Autor: Lucyna Zabrońska, fot. Wiesława Olchowy