Polskie symbole narodowe – zajęcia z młodzieżą w Lubaczowie

Lubaczów

W roku 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w październiku i listopadzie uczestniczyli w zajęciach czytelniczo-patriotycznych pt. ”Polskie symbole narodowe”. Celem naszych działań było utrwalenie w dzieciach szeroko pojmowanego patriotyzmu, wpojenie szacunku dla symboli narodowych, kształtowanie poczucia przynależności narodowej, wzbogacenie słownika o nowe pojęcia, ukształtowanie w dzieciach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli krótki film o symbolach narodowych, poznali historię pieśni patriotycznej ,,Mazurka Dąbrowskiego”, utrwaliły sobie w jakiej postawie śpiewa się hymn państwowy. Dowiedziały się również, dlaczego dumny i silny orzeł z koroną jest naszym godłem i jak zmieniał się na przestrzeni lat. Podczas rozmowy kierowanej dzieci wykazały się wiedzą: gdzie znajduje się godło, flaga, w jakich okolicznościach jest śpiewany lub grany Mazurek Dąbrowskiego, co oznacza dla nich słowo Ojczyzna oraz Patriota.

Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach kolorując flagę i godło, wspólnie czytając wiersz Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś?” i Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”, słuchając legendy o początkach naszej państwowości - „Orle gniazdo”, układając rozsypankę wyrazową, uzupełniając przygotowany tekst o symbolach narodowych i na zakończenie zajęć odnajdując w krzyżówce słowa związane z patriotyzmem czym zyskali aprobatę prowadzącej.

Spotkania miały na celu przybliżenie wychowankom niezwykle ważnego faktu jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

Autor: Lucyna Zabrońska

Autor: Lucyna Zabrońska