Sieć współpracy i samokształcenia -

Lubaczów

W środę 01.03.2017 w czytelni biblioteki odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli z terenu powiatu lubaczowskiego w ramach sieci. Tematem spotkania była: Praca z uczniem trudnym wychowawczo. Pod kierunkiem specjalisty Pani Joanny Markin, która prowadziła spotkanie nauczyciele zapoznali się z zagadnieniami powodującymi trudności wychowawcze, oraz z działaniami zapobiegającymi tym trudnościom. Pani Joanna Markin jest psychologiem, psychoterapeutą, prowadzi psychoterapię adolescentów i dorosłych, oraz działania z zakresu interwencji kryzysowej. Wiedza prelegentki poparta jest wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi. Praca nauczyciela z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymaga szerszych kompetencji i ciągle budzi duże zainteresowanie w środowisku edukacyjnym. Na spotkanie Sieci pracownicy Biblioteki przygotowali literaturę dotyczącą omawianego tematu oraz zestawienie bibliograficzne. Pod koniec zajęć uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, badającą wspieranie nauczycieli szkół i placówek przez PBW i Filie.

 {AG}2017/03siec{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81