Siódma edycja Narodowego Czytania w Lubaczowie

Lubaczów

Siódma edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie promującej literaturę polską odbyła się 8 września 2018 roku na lubaczowskim rynku. Oprócz  Przedwiośnia Stefana Żeromskiego czytano teksty Antologii Niepodległości, która została przygotowana z myślą o jubileuszowym roku 1oo- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po przywitaniu uczestników przez Panią Katarzynę Pelc-Antonik dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, burmistrz miasta Krzysztof Szpyt odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. W Lubaczowie do głośnego czytania przystąpiło prawie 100 osób, które reprezentowały wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, seniorzy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych:  Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy placówek kulturalno- oświatowych, przedstawiciele szkół miejskich, prezesi lubaczowskich stowarzyszeń, Młodzieżowy Teatr Lentylki, Teatr Małych Form, aktorzy Teatru Arka Lwowska, czytelnicy bibliotek miejskich i gminnych, pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pwalikowskiego w Przemyślu Filia w Lubaczowie. Wiesława Olchowy czytała Postulat 22, Lucyna Zabrońska wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Mazowsze.  Imprezę umilił występ artystyczny młodzieży pod kierunkiem dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Lubaczowska filia była współorganizatorem przedsięwzięcia wraz z Miejską Biblioteką Publiczną, Gminną Biblioteką Publiczną, Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy oraz Miejskim Domem Kultury.

Autor: Renata Stefanik