Spotkania Międzyszkolnej Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Lubaczowie

Lubaczów

Trzecie spotkanie Sieci Współpracy i Samokształceni Nauczycieli Wykorzystujących Techniki Informacyjno-Komunikacyjne w Pracy Zawodowej odbyło się w Szkole podstawowej w Dachnowie, w całości poświęcono je ćwiczeniom praktycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zajęcia rozpoczął nauczyciel informatyki Paweł Rogal, który pokazał uczestnikom możliwości i sposoby wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach z różnych przedmiotów. Pracownik PBW Filia w Lubaczowie Wiesława Olchowy zaprezentowała darmową aplikację Story Jumper. Aplikacja umożliwi dzieciom rozwijanie wyobraźni i kreatywności poprzez tworzenie własnych historii z ilustracjami i tekstami, które w formie książeczek można wydrukować. Nauczyciel Magdalena Duda podzieliła się doświadczeniem w wykorzystaniu aplikacji LearningApps wspierającej proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Barbara Drachus jako przykłady dobrych praktyk podała sposoby wykorzystania PisuPisu (ortografia i język polski online, matzoo (najlepsze do nauczania matematyki), dyktanda.net. Czwarte spotkanie oscylowało wokół zagadnień bezpiecznego Internetu. Zajęcia prowadziła Pani Aleksandra Bek koordynator projektu realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska w ramach programu „Bezpieczna+” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cybernauci – Kompleksowy Projekt Kształtowania Bezpiecznych Zachowań w Sieci skierowany jest do szkół z całej Polski. Celem projektu jest podniesienie świadomości i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów. Treści wpisane w projekt to także przeciwdziałanie cyberprzemocy, uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i hazardu w sieci. Pani Aleksandra Bek uczulała na zagrożenia płynące z Internetu, omawiała metody postępowania w takich sytuacjach oraz regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w sieci. Kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku jest ważne dla każdego z nas, gdyż poruszamy się w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku.

Autor: R. Stefanik, fot.: W. Olchowy