Spotkanie z poezją w Lubaczowie

Lubaczów

W piątkowe popołudnie w czytelni lubaczowskiej filii odbyło się spotkanie z poezją wpisane w obchody Dni Seniora, w które corocznie włącza się biblioteka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się poeci naszego powiatu: Jacek Hadam, Witold Cencora, Mateusz Mędroń, którzy prezentowali swoje utwory. Jacek Hadam jest autorem tomiku wierszy „Imponderabilia”, z którego pochodzą takie utwory jak: Na wschodnich rubieżach, Bieszczadzka Atlantyda, Imaginacja, Mikrokosmos, Stąd do wieczności. Spotkanie umiliła część artystyczna w wykonaniu członków Teatru Małych Form pod kierownictwem Pani Grażyny Bielec - instruktora Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie. Patrycja Szychter opowiedziała legendę o włodarzach miasta, Marcin Mazurkiewicz i Marian Kowalski recytowali fragmenty utworów literackich. Lubaczowscy seniorzy na czele z przewodniczącą Lubaczowskiej Rady Seniorów Panią Marią Mulak podejmują wiele inicjatyw na terenie miasta takich jak: Kuchnia Społeczna, Wspomnień czar - dancing międzypokoleniowy zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Lubaczowa. Działania seniorów zostały dostrzeżone, znaleźli się bowiem w ósemce nagrodzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich projektów realizowanych w Polsce za projekt Lubaczów – miasto z sercem otwartym dla seniorów. Spotkanie z poezją w bibliotece pedagogicznej upłynęło w lirycznej atmosferze.

Autor: Renata Stefanik

Autor: Barbara Bak