VII Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy w Lubaczowie

Lubaczów

Zajęcia prowadziła pani Anna Kusiak, która ukończyła kurs z zakresu wzmacniania umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w języku angielskim : Empowerment in ICT Skills Making Use of Technology. Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w której pracuje realizuje projekt Erasmus + w ramach akcji KA1 mobilność kadry edukacyjnej pod tytułem: Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowynauczyciela kluczem do sukcesu ucznia. Projekt wysoko oceniła Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Ćwiczenia przy komputerach umożliwiły nauczycielom poznanie aplikacji Learning Apps wspomagającej proces nauczania i uczenia się dzięki małym interaktywnym modułom, które można wykorzystać podczas lekcji z różnych przedmiotów. Gotowe szablony Learning Apps to: krzyżówki, puzzle, quizy, zadania z lukami, Milionerzy, wykreślanki, Oś czasu, przypisanie do punktów na mapie. Gotowe aplikacje można modyfikować oraz tworzyć nowe na ich podstawie. Aplikacja oferuje też narzędzia, które mogą być zintegrowane z platformą nauczania, istniejącą stroną czy modułem Wiki. Oprócz tekstu i obrazów można zamieszczać nagrania audio i video, tworzyć mapy myśli, kalendarz, kolekcje wielu aplikacji i szablonów. Learning Apps wzbudziła duże zainteresowanie wśród nauczycieli, którzy będą ja wykorzystywać w swojej pracy zawodowej nie tylko na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.

 {AG}2017/11siec{/AG}

Autor: ImieT81 NazwiskoT81