VIII Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy w Lubaczowie

Lubaczów

Ósme spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego, które odbyło się 21 lutego poświęcone było komunikacji interpersonalnej. Podczas szkolenia zostały wykorzystane materiały opracowane przez Panią Agnieszkę Grzymkowską Rozwój praktycznych umiejętności efektywnej komunikacji. Model Extended DISC.

Pani Agnieszka z wykształcenia - psycholog społeczny, z zamiłowania - trener biznesu i coach posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz Izby Coachingu, współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych w zakresie normalizacji testów. Działa również w obszarze edukacji; jestem inicjatorem i współtwórcą projektu Pracownia Narzędzi dla Oświaty, współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie szkoleń dla kadr oświaty. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w takich obszarach jak: coaching, komunikacja, techniki twórcze, techniki wywierania wpływu, techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie zespołów. Model Extended DISC służy do obserwacji i analizy zachowań, opisuje styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, ułatwia interakcje międzyludzkie. Pokazuje także jak budować zespoły wykorzystując różne talenty i predyspozycje. Model DISC pozwala podejmować skuteczne działania zmierzające do maksymalizacji efektywności pracy, umożliwia lepszą komunikację. Uczestnicy spotkania dzięki ankiecie Eileen Russo zdiagnozowali swój styl komunikacji, zapoznali się z aspektami teoretycznymi oraz historią DISC, która sięga do czasów Hipokratesa. Sprawdzianem zdobytych wiadomości było ćwiczenie „głosowanie” charakteryzujące styl komunikacji każdej osoby. Wykorzystano kolorowe karteczki odpowiadające czterem stylom : czerwony – dyrektywny, niebieski – analityczny, żółty – afektywny, zielony – uważający.

DISC to narzędzie przydatne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym, to model potrzebny każdemu z nas.

Tekst: R. Stefanik
Zdjęcia: W. Olchowy

Autor: Seweryn Kolano