„Wiosenne wariacje” w bibliotece

Lubaczów

Zajęcia z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbywają się w PBW Filia w Lubaczowie cyklicznie już od kilku lat. Sprzyjają one krzewieniu kultury czytelniczej, rozwijają percepcję wzrokową i ruchową dzieci. Dwa kolejne spotkania 27 lutego i 5 marca 2020 r. dotyczyły tematyki wiosennej. Uczniowie przypomnieli sobie nazwy miesięcy, pór roku oraz wymieniali zwiastuny wiosny na podstawie wysłuchanych utworów literackich. Rozmowa moderowana przez prowadzącą oscylowała wokół tematyki wiosennej. Dzieci wymieniały nazwy kwiatów, zwierząt i nazywały kolory, jakie dominują o tej porze roku. W trakcie zabawy dzieci odnajdywały zdjęcia wiosennych kwiatów, ukryte w bibliotecznych zakamarkach. Przy dźwiękach skocznych piosenek uczniowie tworzyli rysunki kwiatów, zwierząt, owadów i innych atrybutów wiosny. Muzyka odgrywa ogromną rolę w terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziecko odbiera ją nie tylko poprzez receptory słuchowe lecz także pobudza wyobraźnie, wzrok, węch i dotyk. Muzyka działa terapeutycznie na psychikę oraz na cały organizm. Uczestnicy zajęć poprzez wspólne śpiewanie prezentowanych piosenek odczuwali silną potrzebę integracji, wyciszali swoje emocje, czuli się związani z grupą i prowadzącymi zajęcia. Po wspólnej zabawie ruchowej przyszedł czas na rozwiązywanie zagadek. Uczniowie  ćwiczyli w ten sposób logiczne myślenie, doskonaląc mowę i wzbogacając słownictwo. Aktywność plastyczna w formie kolorowania wiosennych obrazków wzbogaciła zajęcia o elementy arteterapii. Celem terapii przez sztukę jest pomoc w samoakceptacji i porozumiewaniu się z otoczeniem. Wpływa ona na rozwój zdolności, pomaga uzewnętrznić emocje oraz pragnienia. Wydobywa z dzieci siłę i energię, która jest wsparciem w ich rozwoju. Podczas zabaw z wykorzystaniem rekwizytów uczestnicy z zapałem imitowali ruch wiatru, szum drzew oraz odgłos padającego deszczu, co było doskonałym ćwiczeniem na koordynację ruchową i doskonalenie małej i dużej motoryki.  Wychowankowie biorący udział w zajęciach chętnie wykonują polecenia prowadzących, są zaangażowani i z radością czekają na kolejną wizytę w naszej Bibliotece.

Autor: Renata Stefanik