Współpraca lubaczowskiej filii ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym

Lubaczów

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w maju i czerwcu, w lubaczowskiej czytelni odbyły się cykliczne zajęcia z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prowadzone zajęcia sprzyjają ogólnemu rozwojowi dzieci, zarówno pod kątem percepcji zmysłów jak i pod kątem dobrostanu psychicznego.
Tematem zajęć  były leśne zwierzęta i ich naturalne środowisko życia. Celem spotkania było rozwijanie umiejętności pracy w grupie, stwarzanie okazji do poznania ciekawostek z życia zwierząt leśnych i domowych. Prowadząca zastosowała różnorodne metody i formy pracy, takie jak obserwacja, pokaz oraz ćwiczenia słowne. Dzieci uzyskały informacje na temat odżywiania się zwierząt, opisywały wygląd i sposób ich poruszania się. Podczas zabawy dzieci segregowały obrazki zwierząt i sylabizowały ich nazwy. Przyporządkowały także kolorowe obrazki z pożywieniem do właściwego zwierzęcia oraz układały obrazki z puzzli. Podczas zabawy ruchowej dzieci naśladowały ruchy zwierząt i ich odgłosy. Zabawy pobudzały pracę zmysłów, doskonaliły spostrzegawczość oraz prawidłowe oddychanie, koordynacje ruchową w zakresie małej i dużej motoryki. W dalszej części uczestnicy odpowiadali na zagadki dotyczące tematu, ćwicząc logiczne myślnie, doskonaląc mowę oraz wzbogacając słownictwo. Motywowani przez prowadzącą chętnie  opowiadali o swoich zwierzęcych przyjaciołach. Podczas zajęć dzieci doskonaliły techniki twórczego myślenia, żywiołowo odpowiadając na pytania „Co by było, gdyby nie było zwierząt?". Podczas aktywności plastycznej dzieci wyklejały z kawałków pociętych gazet kontury zwierząt. Na koniec dzieci z dumą zaprezentowały swoje prace.

Autor: Wiesława Olchowy