XI Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego

Lubaczów

Spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy obok omawianych tematów są także okazją do promowania oferty bibliotek pedagogicznych oraz zachęcania do udziału w ogólnopolskich akcjach i konkursach czytelniczych skierowanych do szkół i placówek oświatowych.
Na wstępie przedstawiono relację z konferencji  Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata, na której prof. nadz. AWSB  dr  hab. inż. Janusz Morbitzer podzielił się bogatymi refleksami o edukacji w społeczeństwie cyfrowym. Patronat honorowy nad konferencją objęli m. in. Burmistrz Miasta Lubaczowa i Starosta Lubaczowski.
W dalszej części spotkania zapoznano nauczycieli z regulaminem V edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Wielka  Liga  Czytelników, który w tym roku ma zmienioną formułę. Do udziału w konkursie  włączono przedszkola, szkoły specjalne, biblioteki publiczne, szkoły średnie i policealne. Piąta edycja konkursu rozgrywana będzie tylko  do etapu powiatowego. W przedszkolach i szkołach specjalnych projekt będzie przebiegał w dwóch etapach, w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych w trzech etapach, zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 25 listopada br. Każda szkoła biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość ubiegania się o certyfikat „Wielkiej Ligi Czytelników” jako odznakę dla placówek wspierających czytelnictwo.   
PBW Filia w Lubaczowie podjęła współpracę w ramach projektu „Latarnicy2020.pl” realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Latarnikiem Polski Cyfrowej na terenie naszego powiatu jest Łukasz Wolanin nauczyciel - bibliotekarz i członek naszej sieci, który zachęcał do udziału w bezpłatnych zajęciach w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Ponadto uczestnicy  zostali zaproszeni na warsztaty Design Thinking w pracy nauczyciela bibliotekarza, które odbywają się w  bibliotece  pod kierunkiem eksperta mgr Aleksandry Bek.
Na zakończenie naszym gościem był Jacek Łapiński nauczyciel akademicki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa UwB, autor książki o rozwoju osobistym „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”.  Promując swoją publikację pan Jacek podkreślał, że lektura książki skłania do refleksji i  inspiruje do podjęcia działań nad samodoskonaleniem, które jest ważne w pracy pedagogicznej.
Kolejne spotkanie sieci odbędzie się w styczniu 2020 roku.  

Autor: Renata Stefanik