XII Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego

Lubaczów

W roku szkolnym 2019/2020 jednym z głównych priorytetów realizacji polityki oświatowej państwa jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Uzależnienia mają różne oblicza, a jednym z nich jest uzależnienie od Internetu i gier komputerowych. Wśród osób uzależnionych od Internetu dużą grupę stanowią dzieci i młodzież. Internet izoluje ich od prawdziwego życia, blokuje  realną komunikację z rówieśnikami, ponieważ kontakty w sieci są mniej stresujące. Coraz groźniejsze staje się także zjawisko cyberprzemocy.
XII spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Lubaczowskiego, które odbyło się w środę 19.02.2020 w czytelni biblioteki, poświęcono profilaktyce uzależnień od Internetu w szkołach. Zaproszonym gościem była Aleksandra Bek koordynator projektu Cybernauci – Kompleksowy Projekt Kształtowania Bezpiecznych Zachowań w sieci. Celem spotkania było podniesienie świadomości i kompetencji nauczycieli, rodziców i opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci młodzież oraz przeciwdziałanie cyberprzemocy. Prelegentka zwróciła uwagę na serwis www.dyzurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w Internecie, projekt www.safeinternet.pl, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji, Fundację Dajmy Dzieciom Siłę http://fdds.pl/o-nas/. Każdy uczestnik otrzymał materiały dotyczące zespołowego rozwiązywania problemów poprzez negocjacje, na przykładzie cyberprzemocy, które umożliwiają także budowanie porozumienia w grupie. Scenariusze zajęć, ćwiczenia i materiały do pracy z uczniami nie tylko w bibliotece szkolnej można znaleźć na stronie https://edukacjamedialna.edu.pl/. Profilaktyka uzależnień to proces długofalowy,a największym wyzwaniem dla nauczycieli jest uświadomienie rodzicom i opiekunom skali zagrożenia oraz faktu, że praca z dziećmi i młodzieżą jest efektywna, gdy rodzice współpracują ze szkołą. Nauczyciele bibliotekarze otrzymali również adresy i numery telefonów pod, którymi można znaleźć fachową pomoc.

Autor: Renata Stefanik