Zajęcia edukacyjne w Filii w Lubaczowie

Lubaczów

Biblioteki pedagogiczne w ramach wspomagania prowadzą zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich typów szkół i placówek. Współpracując z Zespołem Placówek im. Jana Pawła II w zakresie wyrównywania szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych lubaczowska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej prowadzi zajęcia czytelnicze z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 17 i 24 stycznia odbyły się dwa spotkania tematycznie związane z czasem karnawału pod tytułem „W karnawale wielkie bale”. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące rekwizytów związanych z zabawami karnawałowymi przy okazji utrwalając znajomość cyfr, podziału wyrazów na sylaby i rozwijając umiejętności twórczego myślenia. Podczas aktywnych zabaw z balonami wychowankowie wykazywali się znajomością kształtów i kolorów oraz ćwiczyli koordynację ruchową. Na koniec prowadząca zaproponowała ćwiczenia oddechowe, których celem była nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych w przestrzeni szkolnej. Zabawa przeprowadzona była metodą Klausa W. Vopla, która daje możliwość harmonijnego rozwoju oraz budowania pozytywnego obrazu własnej osoby. W kolejnej części zajęć dzieci wysłuchały wiersz „Bal baloników” . który był impulsem do moderowanej rozmowy o uczuciach, o tym co dobre, przyjemne i miłe. Podczas tańców w rytm piosenki „Przedszkolna samba” dzieci mogły przez chwilę poczuć się jak na karnawałowej zabawie. Efektem końcowym zajęć były maski, przygotowane przez uczestników z materiału odpadowego w postaci papierowych talerzyków. Zajęcia pokazały, że wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego potrafią bawić się wesoło przy muzyce i słowie pisanym i współdziałać w grupie.

Autor: Wiesława Olchowy