Zajęcia edukacyjne z młodzieżą w Lubaczowie

Lubaczów

Zajęcia biblioteczne w PBW Filia w Lubaczowie są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie naszej Biblioteki. Uczą dzieci i młodzież jak korzystać ze źródeł i pozyskiwać potrzebne informacje. Katalog biblioteczny jako spis wszystkich gromadzonych książek ułożony w określonym porządku, ułatwia wyszukiwanie materiałów bibliotecznych. Jest istotnym narzędziem pomagającym czytelnikom w korzystaniu z biblioteki. Tajemnice i umiejętności poruszania się katalogu OPAC INTEGRO poznali uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Płk. Stanisława Dąbka. Zajęcia składały się bloku teoretycznego i praktycznego. Na wstępie uczniowie zapoznali się z regulaminem korzystania z wypożyczalni, dowiedzieli się dla kogo przeznaczona jest nasza biblioteka – kto może korzystać, jaki jest profil biblioteki, poznali sposób ustawienia książek. Następnie rozpoczęły się zajęcia praktyczne polegające na nauce korzystania z katalogu on-line. Prowadząca zaprezentowała katalog OPAC INTEGRO i jego strategie wyszukiwawcze, wprowadziła również nowe terminy tj.: PROLIB, katalog OPAC, katalog on-line. W tej części zajęć uczniowie mieli za zadanie wykonać ćwiczenia :
  • wyszukać informacje na temat zasobów biblioteki w bazie danych poprzez odpowiednie strategie wyszukiwawcze,
  • zastosować indeks przedmiotowy w komputerowym systemie bibliotecznym,
  • zamówić pozycje do wypożyczenia,
  • zarezerwować wybraną pozycję.
Na zakończenie młodzież wypowiadała się o swoich preferencjach czytelniczych i o zaletach czytania książek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że „książki są oknem na świat”.

Kolejny cykl zajęć odbył się w czytelni. W celu wykorzystywania zdobytych umiejętności uczniowie zapoznali się z metodami pobudzającymi kreatywne myślenie. Ćwiczenia praktyczne obejmowały gry i zabawy słowne, takie jak „Bezludna wyspa” gra w skojarzenia czy „Bar mleczny”. Podczas zabawy dzieci przezwyciężały stereotypowe spostrzeganie świata oraz doskonaliły umiejętność wypowiadania myśli i spostrzeżeń.
W efekcie przeprowadzonych zajęć uczestnicy rozwijali kreatywność w sposobach atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Autor: Wiesława Olchowy, Lucyna Zabrońska