Zajęcia terapeutyczne w Lubaczowie

Lubaczów

Dnia 7.10.2019 r.  odbyły się kolejne już zajęcia z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie. Tematem zajęć była jesień, a głównym celem edukacyjnym zajęć było zapoznanie uczniów ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie.  Celem terapeutycznym było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, orientacja ciała i przestrzeni a także koordynacja wzrokowo - ruchowa. Podczas zajęć prowadząca wykorzystała Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz opracowanej na bazie francuskiej metody Bon Depart. Dzieci poruszały się wg poleceń, kolorowały liście, wypełniały kontury oraz śpiewały piosenki o jesieni. Wysłuchały również wiersza „Idzie lasem pani Jesień” – podczas rozmowy moderowanej dzieci odpowiadały na pytania związane z tematem wiersza.
Na zakończenie zajęć wychowankowie bawili się w rytm muzyki trzymając w ręku atrybuty jesieni – kolorowe liście. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze podczas dobrej zabawy.

Następne spotkanie odbyło się  15.11.2019 r. Tematem  przewodnim był wybór zawodu ”Kim będę w przyszłości?”. Naszym celem  było kształcenie w uczniach umiejętności budowania komunikatywnych wypowiedzi, wzbogacenie wiedzy o nazwy zawodów jak również budzenie szacunku wobec  ludzi różnych profesji. Prowadząca wyjaśniła pojęcie „zawód” i przeprowadziła rozmowę z uczniami  „Kim chciałbyś być w przyszłości?” Dzieci z zaangażowaniem wypowiadały się o takich zawodach , które im się podobają.  Rozwiązywały rymowane zagadki, łączyły w pary ilustracje i kartoniki z podpisami konkretnych zawodów, zaprezentowały swoje zdolności aktorskie wcielając się w poszczególne role w opowiadaniu „Dzień w szkole”. Na podstawie przeczytanego  wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich” dzieci wypowiadały się o  zawodach, które są nam wszystkim niezbędne do życia. Uczestniczący w zajęciach zgodzili się z tezą, że ważna jest każda praca i każdą należy szanować i żeby osiągnąć swoje  marzenia i plany ważne jest systematyczne uczenie się i osiąganie dobrych wyników w nauce.
Na zakończenie zajęć uczniowie zostali pochwaleni za aktywny udział oraz prawidłową motywację zadaniową.

Autor: Wiesława Olchowy, Lucyna Zabrońska