Wybrane nowości - styczeń 2019

Nowości wydawnicze

Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać - poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : "Difin", 2018. - 182, [2] s. ; 23 cm (Engram)

Książka ma za zadanie pomóc rodzicom, opiekunom, nauczycielom zrozumieć, czym jest depresja dla młodego człowieka, co się z nim wtedy dzieje, jakie myśli i uczucia nim targają. Młodzież opowiada o tym własnymi słowami, które bardziej przekonują niż jakikolwiek akademicki opis. Warto również dowiedzieć się, co w takich sytuacjach radzą specjaliści, na czym polega ich pomoc i jakie mogą być konsekwencje, kiedy taka pomoc jest dla dziecka niedostępna.

Przemyśl WP 113369

Dysortografia : symultaniczna nauka poprawnej pisowni dla dzieci w wieku 7-8 lat / Agnieszka Bala. - Kraków : "Wir", 2018. - Skoroszyt (72 k.) : il. kolor. ; 31 cm Opis wg okł. ISBN 978-83-65423-40-5

Autorka ćwiczeń zastosowała efektywną metodę nauki ortografii polegającą na globalnym zapamiętywaniu wyrazów (ortogramów). To sprawdzone rozwiązanie dla dzieci, które znając reguły ortograficzne, wciąż nie potrafią ich zastosować i sprostać wymaganiom edukacyjnym.

Publikacja polecana jest uczniom, u których nauka ortografii tradycyjną metodą reguł nie przynosi efektów oraz dzieciom zagrożonym dysortografią lub dysleksją oraz uczniom, którzy taką diagnozę już otrzymali.

Przemyśl WP 15586/b

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2018. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-131 ISBN 978-83-8095-451-9

Publikacja porusza problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i wymaganiami edukacyjnymi.

[...] Książka składa się z czterech części. [...] W każdej części, zawierającej przykłady pracy z dziećmi, Autorka przedstawia założenia teoretyczne oraz przykłady praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych.

Przemyśl CzP 37.091.3

Empatia : intelegencja emocjonalna / tł. [z ang.] Joanna Sugiero ; Harvard Business School Publishing. - Gliwice : "Helion", 2018. - 134 s. ; 20 cm (Onepress Exclusive)ISBN 978-83-283-4125-8

Autorami artykułów prezentowanych w tej książce są między innymi Daniel Goleman, Annie McKee, Adam Waytz i Emma Seppala - autorytety w dziedzinie inteligencji emocjonalnej. Przedstawiają oni kilka ważnych aspektów empatii. Współodczuwanie zostało tu potraktowane jako jedna z ważniejszych cech człowieka kształtujących rzeczywistość biznesową: styl kierowania, prowadzenia spotkań, a nawet projektowania produktów i ich sprzedaży

Przemyśl WP 113371

Integracja sensoryczna w autyzmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 296 s. : il. kolor. ; 24 cm (Biblioteka SI). - Bibliogr. s. 247-253. Netogr. s. 272 ISBN 978-83-7744-169-5

Prezentowana ma charakter popularnego poradnika skierowanego do terapeutów SI, oligofrenopedagogów, psychologów, neurologopedów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propozycje konkretnych, opartych na teorii integracji sensorycznej technik, ćwiczeń i strategii terapeutycznych, a także sposobów modyfikacji środowiska oraz sugestii dla opiekunów pod kątem domowego programu terapii. W aneksach umieszczono spis akcesoriów przydatnych podczas terapii – zabawek, pomocy i przedmiotów codziennego użytku. Czytelnik znajdzie tu także wykaz ogólnie dostępnych kwestionariuszy i skali do wczesnego wykrywania autyzmu.

Przemyśl WP 113372

Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : podstawy neurofizjologiczne / Maria Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018. - 219 s. : il. ; 30 cm (Biblioteka SI). - Bibliogr. s. 207-212 ISBN 978-83-7744-166-4

Książka ta powstała w wyniku zapotrzebowania na rynku na kompleksowe opracowanie dotyczące podstaw neurofizjologicznych oraz znaczenia integracji sensorycznej (SI) w rozwoju dziecka. Jest adresowana zarówno do specjalistów, osób przygotowujących się do kursów i szkoleń z zakresu SI, jak i tych wszystkich, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy o zmysłowo-ruchowym rozwoju dziecka. Czytelnik znajdzie tu niezbędne informacje na temat:

  • rozwoju poszczególnych narządów zmysłów oraz przebiegu współpracy między nimi,
  • roli, budowy i funkcjonowania układu nerwowego,
  • genezy ruchu, koncepcji strategii ruchowych i rozwoju zmysłowo-ruchowego dziecka,
  • neuroplastyczności i jej znaczenia dla procesów pamięci, uczenia się oraz zdrowienia po uszkodzeniach mózgu,
  • wpływu stresu na organizm człowieka, a zwłaszcza na niedojrzały mózg i cały organizm dziecka.

Przemyśl WP 113373

Metody terapii logopedycznej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 1094 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy artyk. ISBN 978-83-227-9131-8

Publikacja jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów.[…] Przeznaczona jest dla studentów stacjonarnych kierunków logopedycznych oraz słuchaczy logopedycznych studiów podyplomowych (logopedii ogólnej, neurologopedii, oligofrenologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej). Zawiera ona także cenne informacje dla logopedów praktyków. Może być również bardzo przydatna dla wykładowców akademickich reprezentujących logopedię.

Przemyśl WP 113374

Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. - Warszawa : "Difin", 2018. - 185 s. : il. ; 22 cm (EngramISBN 978-83-8085-731-5

Czy chcesz podjąć wyzwanie, jakim jest zbudowanie zgranego i skutecznego zespołu? Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie w roli początkującego lidera i mentora? Dzięki tej książce wszystko stanie się łatwe i oczywiste. Dowiesz się, jak osiągać sukcesy zawodowe jako nauczyciel, trener czy pedagog. Na tych stronach znajdziesz gotowy sposób, jak krok po kroku przejść przez planowanie, realizację oraz ewaluację swoich działań tak, by były one skuteczne! Znajdziesz tu konkretne narzędzia, najważniejsze informacje i pozytywną energię. Trzymasz w rękach sprawdzony przepis na sukces wychowania.

Przemyśl WP 113375

Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe / Piotr Winczewski. - Gdańsk : "Harmonia", 2018. - 255, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 249-[256]. - "Wykaz źródeł, z których pochodzą zrekonstruowane zabawy i gry" s. 246-248 ISBN 978-83-8080-086-1

Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Opisane gry i zabawy towarzyskie okażą się przydatne także w pracy środowiskowej i terapeutycznej. Można również sięgnąć po nie, organizując wakacyjny wypoczynek dzieci oraz zielone szkoły. By ułatwić pedagogom korzystanie z przypomnianych zabaw, zaadaptowano je do wymogów stawianych przez dzisiejszą szkołę. Dlatego każdą z nich sfabularyzowano oraz precyzyjnie opisano ich cele w sferze dydaktycznej i wychowawczej.

Przemyśl WP 113376

Zjawisko przemocy w rodzinie : studium prawno-kryminologiczne / Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków : "Impuls", 2018. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia s. 273-286 ISBN 978-83-8095-439-7

W publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do wytężonej pracy, rozumianej też jako doskonalenie zawodowe, te wszystkie osoby, które w zakresie szerokiej współpracy instytucjonalnej zobligowane są do podejmowania określonych prawem działań profilaktycznych, zapobiegawczych, szkoleniowych, interwencyjnych. Przemoc domowa to zjawisko istniejące w naszym społeczeństwie, na które nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zareagować. Możemy jednak skutecznie z nim walczyć albo… przyzwolić na niemy akt samounicestwienia się licznych rodzin.

Przemyśl WP 113378

Na podstawie recenzji oraz rekomendacji wydawców przygotowała M. Fiołek

Autor: Barbara Bak