1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przemyśl

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzimy w rocznicę męczeńskiej śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. To święto państwowe ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

W tym dniu wspominamy tych, którzy osamotnieni, zgnębieni, wyklęci kilkadziesiąt lat temu do końca, niezłomnie walczyli o wolność i suwerenność polskiego narodu z radzieckim okupantem i ówczesnymi służalczymi komunistycznymi władzami Polski.

Stare porzekadło mówi, że historia lubi się powtarzać i powtarza się tym częściej im bardziej ją lekceważymy i o niej zapominamy. Dlatego niech naszym drogowskazem będą słowa Cycerona historia jest nauczycielką życia  - uczmy się historii, poznawajmy i starajmy się zrozumieć istotę wydarzeń z przeszłości, czcijmy bohaterów i zróbmy wszystko co w naszej mocy, by raz pokonane zło nigdy się nie odrodziło.

Niech pomocna w tym będzie literatura dostępna w naszej bibliotece, np.:
  • 100 żołnierzy wyklętych / Józefina Kępa, Ireneusz Korpyś ; autor koncepcji Filip Topczewski ; il. Anna Wiśnicka. - Częstochowa : "Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła", cop. 2018.
  • Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956 : aspekty mentalno-psychologiczne / Mariusz Mazur. - Warszawa : Bellona ; Lublin:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2019.
  • Epigoni / Szymon Nowak. - Warszawa : Edipresse-Kolekcje : Bellona, cop. 2019.
  • Konspiracyjne Wojsko Polskie / Krzysztof Pięciak. - Warszawa: Edipresse-Kolekcje: Bellona, cop. 2019.
  • Narodowe Zjednoczenie Wojskowe / Szymon, Nowak. - Warszawa: Edipresse-Kolekcje:  Bellona, cop. 2019.
  • Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej - Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947 / Mirosław Surdej. -  Rzeszów; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018.
  • Zaporczycy/ Artur Piekarz. - Warszawa : Edipresse Kolekcje Sp. z o.o., cop. 2020.
  • Żołnierze wyklęci : z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944-1956 / Irena Kozimala. - Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2021.
  • Żona wyklęta: kobieta, która kochała żołnierza niezłomnego / Anna Śnieżko. - Kraków : "Znak Horyzont", cop. 2018.

oraz materiały dostępne m.in. na stronach:

Autor: Elżbieta Krupa