1 MARCA – NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ DO PBW W PRZEMYŚLU

Przemyśl

Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej [Dzienniku Ustaw Nr 32, poz. 160 z 15 lutego 2011r.] 1 marca każdego roku obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania (…) Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! [dr Jarosław Szarek – Prezesa IPN].

Wszystkich chcących uzupełnić swoją wiedzę na temat żołnierzy wyklętych zapraszamy do obejrzenia tematycznej wystawy Im poświęconej, która znajduje się w Galerii w PBW w Przemyślu (I piętro, sala 106). Na wystawie przedstawiono m.in. wybrane sylwetki „niezłomnych” związanych z Podkarpaciem i Przemyślem oraz zaprezentowano literaturę i inne materiały dotyczącą tego obszaru historii Polski.

 
Wystawę można obejrzeć do 16 marca br.
 
Serdecznie zapraszamy.

Autor: Elżbieta Krupa