11 LIPCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Przemyśl

11 lipca 1943 roku na Wołyniu miała miejsce tzw. „krwawa niedziela”. To punkt kulminacyjny „rzezi wołyńskiej” - akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. W następnych dniach masakry były kontynuowane. [https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawa_niedziela_na_Wo%C5%82yniu]

Rzeź wołyńska to zbrodnia ludobójstwa, która jednak z różnych powodów do dziś nie zostało należycie zbadana i uznana przez stronę ukraińską.

Więcej informacji znajduje się m.in. na stronach:

Zachęcamy także do korzystania z literatury dostępnej w PBW w Przemyślu i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku.

Katalog INTEGRO

Odpowiedź z INTEGRO 3Odpowiedź z INTEGRO 4Katalog INTEGRO 2

Autor: Elżbieta Krupa