Badanie funkcjonalności katalogu komputerowego zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu i Filii.

Przemyśl

Szanowni Państwo,
w tym roku szkolnym nasz Zespół prowadzi badania na temat funkcjonalności katalogu Integro przez oznaczenie wskaźnika stopnia satysfakcji użytkowników korzystających z katalogu i określenie częstotliwości korzystania z usługi.
Prezentujemy Państwu ankietę oraz prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Pozwoli to nam uzyskać dokładniejszą wiedzę o Państwa potrzebach i poprawi jakość oferty Biblioteki.https://forms.gle/XNyP6wUyMpbaa6PC7

Autor: PBW Przemyśl