„Cóż tam, Panie, w … Ibuk Libra”

Przemyśl

W tym miesiącu, razem z IBUK LIBRA zapraszamy Państwa do lektury książki Elkhonona Goldberga „Kreatywność: mózg w dobie innowacji”.

Okładka omawianej książki. Czarne

Pozycję proponujemy tym, którzy są zainteresowani zmianami we współczesnymi świecie oraz ich wpływem na procesy zachodzące w mózgu człowieka. Okazuje się, że przyszło nam żyć w czasach rewolucji fuzji („fusion revolution”) polegającej na łączeniu świata fizycznego i świata wirtualnego – biologii i sztucznych wytworów. Kolejne pokolenia będą  już „fuzjonistami” i „postfuzjonistami” żyjącymi w syntetycznym świecie. W związku ze zmianami kulturowymi naszego gatunku, nastąpi prawdopodobnie ewolucja  biologiczna w funkcjonowaniu mózgu człowieka. Przyspieszająca tzw. „krzywa nowości” zmusi każdego z nas do bycia konsumentem innowacji na niespotykaną dotąd skalę.
Jak i gdzie rodzi się nowość? Nowość jest nierozerwalnie związana z kreatywnością. Jest procesem skierowanego błądzenia wytwarzającego iskrę twórczego momentu. Kreatywność zaś to motor postępu.

W mózgu nie ma jednej konkretnej struktury odpowiadającej za poszukiwanie i radzenie sobie z nowością i kreatywnością.  Muszą zadziałać wszystkie części, aby procesy poznawcze mogły się dokonać. Im bardziej są one skomplikowane, tym więcej trybików posiadających własne sieci neuronalne jest zaangażowanych.

Goldberg określił jakimi cechami wyróżnia się kreator. Są nimi zdolność do stawiania zasadniczych problemów i zadawania ważnych pytań, zainteresowanie dotychczas niepodejmowanymi problemami oraz zdolność do ich rozwiązywania, zdolność stosowania starej wiedzy do nowych problemów, generatywność i elastyczność umysłowa, zapał i wytrwałość, błądzenie myślami, koncentracja umysłu, obrazoburcze nastawienie, współbrzmienie z najważniejszymi kwestiami społecznymi i kulturalnymi oraz funkcjonowanie w sprzyjającym środowisku kulturowym.

Równie ważną cechą twórcy jest gładkość w obyciu i zdolność do adaptacji społecznej nazwana urokiem osobistym.
Wszystkich tych przymiotów, a szczególnie tego ostatniego, serdecznie sobie i Państwu  życzymy. Urok osobisty, choć prawdopodobnie nie jest powiązany z samym procesem tworzenia, odgrywa niezaprzeczalnie wielką rolę jeśli chodzi o „dostęp do zasobów niezbędnych  do realizacji procesu twórczego oraz los samego dzieła”.

Zapraszamy zatem do korzystania ze zbiorów IBUK Libra (świat wirtualny) oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu (świat fizyczny).
 
W katalogu (online) Biblioteki znajdziecie również:

Netografia:
Goldberg, Elkhonon. Kreatywność [baza danych online] Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 [dostęp: 17 06 2022]. Dostęp w Ibuk Libra.
 
Książka „Kreatywność : mózg w dobie innowacji” Elkhonona Goldberga dostępna jest również w formie tradycyjnej w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

Autor: Barbara Bak