"Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja" - ankieta dla nauczycieli

Przemyśl

Biblioteki Pedagogiczne w Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie przystępują do realizacji projektu ORE "Cyfrowy i mobilny nauczyciel - to ja" w ramach wniosku grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Dlatego też, chcielibyśmy poznać potrzeby kadry pedagogicznej związane z realizacją kształcenia na odległość. Uzyskane informacje pomogą nam w najlepszym wsparciu Państwa działań.
 
Prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej pod linkiem

Ankieta jest anonimowa, dotyczy nauczycieli województwa podkarpackiego i służy wyłącznie celom diagnostycznym.

Dziękujemy!

Więcej wiadomości na temat projektu:

PBW w Przemyślu
e-mail: Lilianna.Żywutska@pbw.org.pl
tel. 16 678 49 42 w. 24
e-mail: Izabela.Pelc@pbw.org.pl
tel. 16 678 49 42 w. 25

PBW w Przeworsku
e-mail: Anna.Szewczyk@pbw.org.pl
tel. 16 648 81 76 

PBW w Lubaczowie
e-mail: Lucyna.Zabrońska@pbw.org.pl
tel. 16 632 12 34 

Autor: PBW