Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata - zaproszenie na konferencję

Przemyśl

W obliczu intensywnego rozwoju technologii informacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka dokłada wszelkich starań, aby nadążyć za wymaganiami współczesnego świata i człowieka. W związku z tym wraz z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa podkarpackiego realizuje projekt Podkarpackie e – biblioteki pedagogiczne (w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e – usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).
 
Pragnąc przybliżyć wykorzystywanie nowych technologii w edukacji oraz nowoczesne e-usługi wdrożone przez podkarpackie biblioteki w ramach omawianego projektu Pedagogiczna Biblioteka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie organizuje konferencję pt. Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata.
 
W programie przewidujemy:
 
11.00 – 11.10   Otwarcie konferencji
 
11.10 – 12.10   Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata /prof. nadz. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza/
 
12.10 – 12.40   Nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych /Seweryn Kolano, Kierownik Biura Informatyki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie/
 
12.40 – 12.55   Działalność edukacyjno - kulturalna PBW w Przemyślu – oferta na rok szk. 2019/20 /Kierownicy wydziałów oraz filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu/
 
12.55 – 13.00   Podsumowanie spotkania
 

 

Autor: Agnieszka Biedroń