Henryk Jaskuła (22.10.1923 – 14.05.2020)

Przemyśl

Autor: Elżbieta Krupa