KRONIK@ - zaproszenie do korzystania ze zbiorów Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Przemyśl

Szanowni Państwo,
zachęcamy uczniów i nauczycieli do korzystania z nowego portalu kronika.gov.pl. Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. 

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:
  • książki,
  • czasopisma,
  • fotografie,
  • grafiki i rysunki,
  • zbiory muzealne,
  • zbiory archiwalne.

Wszyscy zainteresowani mogą ponadto korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają także książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury. 

Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach. 

Więcej informacji na temat funkcjonalności nowego można znaleźć w zakładce Pomoc.

Autor: Biuro Ministra - Ministerstwo Edukacji i Nauki