Malowanie dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

„Malowanie dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu”

będącego się w trwałym zarządzie PBW w Przemyślu przy ul. Śnigurskiego 10 - 12. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.


Termin wykonania prac w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 r.

Wykonane prace należy rozliczyć wg kosztorysu ofertowego.

Oferty prosimy składać w sekretariacie PBW w Przemyślu ul. Śnigurskiego 10-12 w pok.101 (I piętro) w terminie do: 14 maja 2018 r. do godz.14:00.

W składanych ofertach prosimy uwzględnić :

  • wycenę malowania dachu
  • dane oferenta
  • doświadczenie w podobnym zakresie robót
  • okres gwarancji wykonanych prac

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Krysa tel. 16 678-49-42 wew.28 w godz. 9:00-15:00

 

Autor: Agnieszka Krysa