Międzyszkolny Zdalny Konkurs Recytatorski poświęcony osobie Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II. Zaproszenie do udziału.

Przemyśl

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów”
[K. Wojtyła, Matka w: Poezje i dramaty]Z powodu wielu przypadających rocznic, rok 2020 został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II. W tym czasie liczne instytucje oraz organizacje kościelne i świeckie podejmowały działania, których celem było  przypominanie życia i nauczania „polskiego papieża”. Zwracano uwagę na Jego pełne świętości życie, niezachwianą wiarę, najważniejsze aspekty działalności akademickiej i duszpasterskiej. Przywoływano słowa, cytowano encykliki, listy, itd.
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu pragnie zwrócić uwagę na jeszcze jeden obszar działalności tego niezwykłego człowieka, mianowicie na jego twórczość poetycką. Dlatego też ogłaszamy
 
Międzyszkolny Zdalny Konkurs Recytatorski
poświęcony osobie Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II.
 
Jan Paweł II jest dla nas największym i najlepszym sprzymierzeńcem w pracy wychowawczej z młodzieżą. Jesteśmy głęboko przekonani, że udział młodych ludzi w tym konkursie to nie tylko sposób poznania twórczości Świętego, ale przede wszystkim wejście głęboko w świat Jego wartości.
 
Serdecznie zachęcamy więc młodzież do wzięcia w nim udziału i zaprezentowania swoich talentów recytatorskich. Dyrektorów oraz nauczycieli szkół prosimy o rozpropagowanie informacji o konkursie wśród uczniów oraz pomoc w przygotowaniu się młodzieży do recytatorskich prezentacji.
 
Najważniejsze terminy oraz szczegóły organizacyjne związane z konkursem znajdują się w załączonym regulaminie.
 
Jeszcze raz zachęcamy uczniów do samodzielnego zagłębienia się w dorobek twórczy Karola Wojtyły – Jana Pawła II i licznego udziału w naszej inicjatywie.

Autor: Elżbieta Krupa