Minął rok…

Przemyśl

Zakończył się 2019 rok – rok intensywnej i owocnej pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Był to czas obfitujący w wiele ważnych i ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalno - oświatowym, jak np. konferencje, prelekcje, konkursy, szkolenia itp.

Podejmując te działania zawsze kierowaliśmy się dobrem oraz potrzebami edukacyjnymi i czytelniczymi naszych użytkowników: nauczycieli, studentów, uczniów i wszystkich pozostałych. To z myślą o nich rozbudowywaliśmy księgozbiór oraz na dobre „rozkręciliśmy” funkcjonowanie nowych e - usług bibliotecznych, uruchomionych w ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

Także z troski o bezpieczeństwo i komfort pracy czytelników dokonaliśmy kilku znaczących inwestycji i remontów, jak chociażby malowanie niektórych pomieszczeń bibliotecznych, wymiana oświetlenia w Czytelni i na korytarzu, konserwacja schodów i muru oporowego ogrodzenia zabezpieczającego dziedziniec przemyskiej placówki czy prace konserwatorsko-remontowe kominów w budynku lubaczowskiej filii.

W nowym 2020 roku pragniemy kontynuować rozpoczęte zadania oraz podejmować nowe inicjatywy związane z utrzymaniem w dobrym stanie infrastruktury bibliotecznej. Oprócz bieżących napraw planujemy wykonanie nowej kotłowni z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Lubaczowie oraz drugi etap remontu muru oporowego - tym razem od strony ogrodu biblioteki. Wszystko to będzie miało wpływ nie tylko na estetykę otoczenia biblioteki, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji tych trudnych i kosztownych przedsięwzięć – projektantom, wykonawcom, a przede wszystkim Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Władysławem Ortylem – Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Piotrem Pilchem – Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego. Zaś wszystkim naszym użytkownikom życzymy szczęśliwego Nowego 2020 Roku i zapraszamy do korzystania z usług coraz piękniejszej i nowocześniejszej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu.

Autor: Elżbieta Krupa