NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – ZAPROSZENIE NA PRELEKCJĘ DO PBW W PRZEMYŚLU

Przemyśl

1 marca po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania (…) Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! [ Dr Jarosław Szarek – Prezes IPN]

Pragnąc przychylić się do powyższego apelu oraz włączyć w proces patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu organizuje spotkanie historyczne poświęcone „żołnierzom niezłomnym”, szczególnie tym związanym z Podkarpaciem i Przemyślem. Podczas spotkania prelekcję wygłosi Zenon Fajger – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie adresowane do nauczycieli, uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego i samorządowego oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 9.30 w siedzibie PBW w Przemyślu (ul. Śnigurskiego 10-12).

Ze względów organizacyjnych grupy uczniów chętnych do udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 22 lutego br. roku pod numerem tel. 16 678 49 42 wew. 23 (Elżbieta Krupa, Agnieszka Biedroń).

Serdecznie zapraszamy.

Autor: Seweryn Kolano