Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w PBW

Przemyśl

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to program wieloletni, uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2016-2020. Jego priorytetem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. W 2018 roku dofinansowano Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z Filiami w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku. Zakupiono łącznie ponad 900 nowych egzemplarzy wydawnictw zwartych oraz książek mówionych, które znacząco zasiliły ofertę biblioteki pedagogicznej z zakresu literatury pięknej, popularno-naukowej oraz wydawnictw dla dzieci i młodzieży.

Autor: Barbara Bak